AORTA-documentatie

Veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling draagt bij aan de goede kwaliteit van zorg aan patiënten. De AORTA-architectuur beschrijft een landelijke uitwisselingsstructuur voor veilige elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen applicaties van zorgverleners. De uitwisseling van gegevens is gebaseerd op professionele afspraken die worden gemaakt tussen betrokken beroepsgroepen uit de zorg en vindt plaats met gestandaardiseerde berichten en uitwisselprotocollen. Hierbij gebruikt VZVZ (inter)nationaal breed geaccepteerde en open standaarden zodat voor de betrokken leveranciers maximale herbruikbaarheid bestaat en zorgaanbieders niet gebonden zijn aan leveranciersspecifieke oplossingen.

Op deze pagina vindt u de laatste versies van de AORTA-documentatie; zowel de infrastructuur als de zorgtoepassingen.

Infrastructurele documentatie

Hieronder vindt u voor de verschillende AORTA-versies de relevante infrastructurele documentatie:

Documentatie zorgtoepassingen

Per zorgtoepassing vindt u de eisen waaraan moet worden voldaan voor aansluiting op de AORTA-infrastructuur. Tevens vindt u per zorgtoepassing de inhoudelijke specificaties op de website van Nictiz.

Documentatie gemeenschappelijke diensten

De AORTA-infrastructuur maakt bij bepaalde implementaties gebruik van gemeenschappelijke diensten van VZVZ. U vindt detailinformatie van deze diensten op de VZVZ-website:

Ondersteuning

Heeft u vragen over de AORTA-documentatie? Neem dan contact op met onze Solutions architect.

Bart Hoenderboom

Bart Hoenderboom

Solutions architect