Autorisatierichtlijn Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Verwijzen en overdragen in de medisch specialistische zorg
In de autorisatierichtlijn Verwijzen en overdragen in de medisch specialistische zorg zijn afspraken opgenomen die gelden bij het versturen van een samenvatting van patiëntgegevens gericht naar een andere zorgaanbieder. Daarnaast zijn afspraken vastgelegd over het opvragen van een samenvatting van patiëntgegevens wanneer er gegevens zijn vastgelegd bij een andere zorgaanbieder, waar de patiënt (eerder) is geweest en/of ook in behandeling is voor (mogelijk) een andere zorgvraag.

Deze autorisatierichtlijn ondersteunt de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners bij het verwijzen van patiënten, in de situatie dat patiënten worden overgedragen en ook wanneer gegevens nodig zijn uit het medisch verleden van de patiënt. 

Een autorisatierichtlijn wordt geaccordeerd door de betrokken beroepsgroepen en brancheorganisaties[1]

Verwijzen & Overdragen

In geval van een verwijzing naar een andere zorgaanbieder is de verwijsbrief het primaire document voor de verwijzing. De BgZ en eventuele andere informatie kunnen aanvullend meegestuurd worden. De zorgverlener stelt in het EPD een verwijsbrief op waarin de belangrijkste bevindingen staan en de vraag/opdracht voor de andere zorgaanbieder.

 

Opvragen voorgeschiedenis

Wanneer een zorgverlener behoefte heeft aan meer informatie over een patiënt waarmee hij een behandelrelatie heeft, en hij weet bij welke andere instelling(en) de patiënt eerder is geweest, dan kan hij de BgZ gericht ophalen. Tussen beide zorgaanbieders hoeft geen directe verwijsrelatie te zijn.

De autorisatie-afspraken gaan over de samenwerking tussen zorgprofessionals werkzaam voor:

  • Ziekenhuizen
  • Universitair medische centra
  • Zelfstandige klinieken

 

[1] De NFU heeft op 17 oktober 2022 laten weten onder voorwaarden akkoord te gaan met onderhavig Autorisatierichtlijn Verwijzen en overdragen in de medisch specialistische zorg (mrt22)