Vereenvoudigd Gebruik UZI-pas

Wilt u sneller en met minder onderbrekingen in het zorgproces medische gegevens uitwisselen met het LSP? Implementeer dan Vereenvoudigd Gebruik UZI-pas (VGU).

Met VGU is voor het raadplegen van medische gegevens via het LSP geen UZI-pas nodig. Dat maakt het opvragen makkelijker voor zorgmedewerkers en scheelt kostbare zorgtijd.

Wilt u helemaal geen medewerker UZI-pas in het zorgproces inzetten? Maak dan gebruik van de moiele functionaliteit van ZORG-ID. Op https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-id vindt u meer informatie.
Zorgmedewerker achter computer

Het Vereenvoudigd Gebruik van de UZI-pas is gebaseerd op het werken met ‘tokens’. Dit zijn digitale bewijzen. Door tokens te gebruiken hoeft er geen UZI-pas gebruikt te worden voor het raadplegen van medische gegevens van de patiënt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

Tokens zijn dus digitale ‘bewijzen’ voor de authenticatie van systemen en zorgverleners. Met authenticatie wordt er gecontroleerd of iemand/een systeem is wie hij/het zegt te zijn. Er zijn drie typen tokens in gebruik: 

  • Inschrijftoken: Bewijst dat een patiënt is ingeschreven bij een zorgaanbieder. 
  • Mandaattoken: Bewijst dat een zorgverlener toestemming heeft gegeven aan andere zorgverleners of systemen om namens hem patiëntgegevens op te vragen via het LSP. 
  • Transactietoken: Bewijst dat het bericht, het inschrijfbewijs en het mandaatbewijs afkomstig zijn van het juiste zorginformatiesysteem. 

Deze bewijzen zorgen er samen voor dat de authenticatie net zo veilig is als met de UZI-pas. 

Technisch werkt het als volgt;

Het mandaatbewijs worden aangemaakt door een zorgverlener met een UZI-pas. Daarna kunnen andere zorgverleners met ZORG-ID identiteit deze bewijzen gebruiken om zonder UZI-pas patiëntgegevens op te vragen via het LSP, zolang de bewijzen geldig zijn. Er is dus voor een zorginstelling minimaal een UZI-Pas noodzakelijk om dit mandaat uit te geven. 

Het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder (XIS) kan dan, onder verantwoordelijkheid van de zorgverlener, automatisch gegevens opvragen zonder UZI-pas met VGU van een specifieke patiënt via het LSP. 

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer: 

- Medische gegevens van een patiënt worden opgevraagd. 

- Een agenda-afspraak in het zorginformatiesysteem met de patiënt wordt gemaakt. 

- Nieuwe patiëntgegevens beschikbaar komen door een eerder ingesteld abonnement. 

Door gebruik van VGU zjjn er minder UZI-passen in het zorgproces nodig en wordt de UZI-pas minder vaak gebruikt.  Alleen voor het inloggen is een medewerker UZI-pas noodzakelijk. U kunt hiervoor ook de mobiele functionaliteit van ZORG-ID inzetten. Voor meer informatie klik hier.