Overig materiaal

Als u patiënten om toestemming vraagt voor de uitwisseling van hun medische gegevens, bent u verplicht hen hierover te informeren met een voorlichtingsfolder.

Voorlichtingsfolder met toestemmingsformulier voor patiënten

VZVZ heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Elkerliek Ziekenhuis een standaard foldertekst voor ziekenhuizen opgesteld. Daarin krijgt de patiënt uitleg over met wie, welke gegevens worden uitgewisseld en via welk systeem dat gebeurt. De folder kunt u zelf aanpassen en op laten maken, zodat deze aansluit bij de situatie en de huisstijl van uw ziekenhuis.

In de instructie leest u meer over het gebruik en de inzet van deze folder.

Als u dit voorlichtingsmateriaal gebruikt en u houdt zich aan de instructies in de handleiding, dan weet u zeker dat u voldoet aan alle huidige eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorlichtingsfilmpje

Speciaal voor ziekenhuizen is er een kort voorlichtingsfilmpje met meer uitleg over het vragen van toestemming.

Opt-in toolkit

Bovenstaande materialen zijn ook als een ZIP-bestand te downloaden via onze WeTransfer-pagina.