Nieuwe ICT-leverancier

In een afsprakenstelsel worden afspraken gemaakt over wie, hoe en onder welke condities gegevens worden uitgewisseld. Om deze gegevens op een gestructureerde manier te kunnen uitwisselen, wordt gebruik gemaakt van standaarden zoals bijvoorbeeld HL7. Juist de combinatie van een afsprakenstelsel en het gebruik van (inter)nationale standaarden zorgen ervoor dat de juiste informatie op de juist plek terecht komt.

Bent u een (nieuwe) ICT-leverancier en wilt u uw systemen geschikt maken voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders? Dan helpen wij u graag op weg met meer informatie over het AORTA-afsprakenstelsel en het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Contact

Steven Horsch

Steven Horsch

Leveranciersmanager