GBZ-beheertraining

Als uw zorginformatiesysteem (XIS) is aangesloten op het LSP, is uw informatiesysteem een zogenoemd Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ). Wat houdt dit precies in? Welke rol heeft uw organisatie in de keten van het LSP en andere zorgaanbieders die op het LSP zijn aangesloten? Welke beheertaken moet uw organisatie invullen en welke rollen horen daarbij? De GBZ-beheertraining geeft antwoord op deze vragen en helpen u om uw beheerorganisatie efficiënt en effectief te laten werken.
Initiële training

De initiële GBZ-beheertraining is een verplicht onderdeel voor elke GBZ-beheerorganisatie. Tijdens deze training komen alle facetten van GBZ-beheer aan bod, worden handvatten aangeboden om het GBZ-beheer goed vorm te geven en wordt uitgelegd hoe de beschikbare tooling zo goed mogelijk kan worden ingezet.

Prestatieanalyse op basis van LSP-rapportage

In deze training wordt nadrukkelijk ingegaan op de toegevoegde waarde van de rapportages over het GBZ die op Supportal beschikbaar zijn. Door analyse van deze rapportages wordt duidelijk waar de knelpunten zitten en welke acties vervolgens uitgezet moeten worden. Tijdens de training wordt onder andere met de eigen dagrapportages gewerkt, zodat deze perfect aansluit bij de eigen ervaringen.

Inschrijven

De training voor GBZ-beheer is alleen voor diegenen interessant / bedoeld die het GBZ-beheer ook daadwerkelijk (gaan) doen. Daarbij is de initiële GBZ-beheertraining verplicht.

Het aantal plaatsen voor de GBZ-beheertraining is beperkt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven Trainingen 2024

Afmelden

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, laat dit aan ons weten door een e-mail te sturen naar: aorta-regie@vzvz.nl.