Toezicht toestemmingen

VZVZ is, namens de op het Landelijk Schakelpunt (LSP) aangesloten zorgaanbieders, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking via het LSP. VZVZ ziet daarom toe op de zorgvuldige naleving van de wet- en regelgeving rond de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. Een belangrijk onderdeel hiervan is het proces van het verkrijgen en verwerken van toestemmingen van patiënten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens van patiënten alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken patiënten mag plaatsvinden. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van deze wet en heeft bepaald waar het verkrijgen en vastleggen van toestemming aan moet voldoen:

  • de toestemming moet uitdrukkelijk zijn gevraagd aan de patiënt en aantoonbaar zijn vastgelegd in het informatiesysteem van de zorgaanbieder;
  • toestemmingsinformatie moet voorafgaand aan de toestemmingsvraag worden verstrekt aan de patiënt. Dit kan door middel van de Volgjezorg-voorlichtingsfolder;
  • fouten bij registratie van ‘geen toestemming’ (nee) moeten maximaal worden uitgesloten.

 

Zelf toetsen

Wilt u zelf uw toestemmingenbeleid voor het LSP toetsen? Ga dan naar onderstaande link voor de self-assessment toets.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u automatisch de uitkomst van de self-assessment. In sommige situaties kunnen maatregelen worden opgelegd, in andere gevallen brengen wij adviezen uit. Als zorgaanbieder bent u zelf verantwoordelijk voor de opvolging van de maatregelen. Uiteraard kunt u hier ondersteuning van VZVZ bij krijgen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze toets, ondersteuning nodig heeft bij uw toestemmingenbeleid of andere vragen heeft over toestemmingen, neem dan contact op via toestemmingen@vzvz.nl.

Toestemmingsfolder Volgjezorg

Vragen over toestemmingen