Autorisatierichtlijn Pilot Mondzorg Medicatieverstrekkingen

Met de Autorisatierichtlijn Mondzorg (2020) is geregeld dat de tandarts medicatieverstrekkingen bij de openbare apotheker(s) kunnen opvragen. Deze richtlijn beschrijft de afspraken rond het uitwisselen van medicatiegegevens. Het doel is het verbeteren van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg in de mondzorg.

Aan de hand van deze pilots onderzoeken wij de meerwaarde van medicatiegegevens voor de tandarts. Er doen drie tandartspraktijken mee aan de pilot en zij vragen op bij de openbare apotheken in een tijdelijk samenwerkingsverband. Begin 2022 zijn naar verwachting de eerste resultaten van de pilots beschikbaar. De pilots zijn een voorbereiding op het programma Medicatieoverdracht

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties:
  • Tandartspraktijk