Gegevens uitwisselen

Huisartsenpraktijken kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van patiënten delen met andere zorgverleners. Dat gaat om een samenvatting van het huisartsendossier (de professionele samenvatting) en medicatiegegevens: medicijnen die aan de patiënten zijn verstrekt en gegevens over zijn intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens).

Voor wie?

Alleen als de patiënt u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kunt u deze gegevens delen met andere zorgverleners. Andere apotheken, de waarnemend huisarts (op bijvoorbeeld de huisartsenpost) en medisch specialisten in ziekenhuizen of andere zorginstellingen kunnen deze gegevens raadplegen. Zij mogen dit alleen doen als het nodig is voor de behandeling van de patiënt.

Meer over toestemming
 

Waarom?

Met deze, via het Landelijk Schakelpunt, beschikbare gegevens kunnen die zorgverleners medicatiebewaking uitvoeren voor de patiënt. Zo neemt door de digitale uitwisseling van medische gegevens de medicatieveiligheid voor de patiënt toe. En daar gaat het uiteindelijk om: een hogere kwaliteit van zorg.
 

Hoe?

Zodra u bent aangesloten op het LSP en de juiste UZI-middelen heeft, kunt u aan de slag. U kunt gegevens van uw patiënten aanmelden (mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven). En u kunt gegevens van uw patiënt opvragen.

Meer over het gebruik van het LSP