Toestemming vragen voor verschillende systemen

Steeds meer instellingen gaan aan de slag met het vragen van toestemming voor verschillende uitwisselingsvormen van medische gegevens. Naast het Landelijk Schakelpunt bijvoorbeeld ook voor XDS-systemen en huisartsenportalen. Dan is het handig als u met één folder en formulier alles kunt regelen.

De patiënt informeren

Als u de patiënt toestemming vraagt voor de uitwisseling van zijn medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt, moet hij precies weten waar hij toestemming voor geeft. Daarom bent u verplicht de patiënt vooraf een voorlichtingsfolder te overhandigen.

VZVZ heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Elkerliek Ziekenhuis een standaard foldertekst voor ziekenhuizen opgesteld. Daarin krijgt de patiënt uitleg over met wie, welke gegevens worden uitgewisseld en via welk systeem dat gebeurt. De folder kunt u zelf aanpassen en op laten maken zodat deze aansluit bij de situatie en de huisstijl van uw zorginstelling. De foldertekst kunt u onderaan deze pagina downloaden.

In de instructie leest u meer over het gebruik en de inzet van deze folder.

Als u dit voorlichtingsmateriaal gebruikt en u houdt zich aan de instructies in de handleiding dan weet u zeker dat u voldoet aan alle huidige eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

NB: De Volgjezorg-folder is in juni 2021 totaal vernieuwd. Deze vernieuwing is nog niet doorgevoerd in de foldertekst voor Ziekenhuizen. 

De patiënt om toestemming vragen

Als u de patiënt heeft geïnformeerd, kunt u hem om toestemming vragen. Speciaal voor ziekenhuizen is er een kort voorlichtingsfilmpje met meer uitleg over het vragen van toestemming. Toestemming vragen kunt u op twee manieren doen:

  1. mondeling
  2. schriftelijk met een volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier

Kinderen om toestemming vragen

Voor kinderen gelden aanvullende regels bij het vragen van toestemming:

  • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming geeft.
  • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel de ouder of voogd én het kind toestemming.
  • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Bij het verspringen van de leeftijdsgrenzen hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. De eerder gegeven toestemming blijft rechtsgeldig. We adviseren wel dat het kind vanaf 12 jaar wordt geïnformeerd over de gegeven toestemming en zijn recht om iets aan de toestemming te veranderen.