Goed beheerde zorgnetwerken

Om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken, moeten de Goed Beheerde Zorginformatiesystemen (zorginformatiesystemen binnen een GBZ) van zorgaanbieders worden aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Die aansluiting vindt plaats via Goed Beheerde Zorgnetwerken (GZN'en).

Een GZN is een netwerkleverancier die een beveiligde verbinding aanbiedt tussen het GBZ van de zorgaanbieder en het Landelijk Schakelpunt. Onderstaande netwerkleveranciers zijn door VZVZ geaccepteerd als GZN:

 • ArcusIT Managed Services BV
 • Cobbler
 • Enovation B.V.
 • E-Zorg B.V.
 • FuTec Systems B.V.
 • GERRIT Diensten (Stichting GERRIT)
 • iunxi B.V.

 

 • Previder B.V.
 • Quinnect B.V.
 • RAM Infotechnology
 • Stichting RijnmondNet
 • Stichting Zorgring Noord-Holland Noord
 • Systemec B.V.
 • Techni Team ICT B.V.
 • Vancis B.V.

Acceptatie GZN

Een zorgaanbieder kan pas aansluiten op het Landelijk Schakelpunt als zijn netwerkleverancier (GZN) aan drie voorwaarden voldoet. De netwerkleverancier:

 1. Heeft de acceptatie-audit bij VZVZ doorlopen: tijdens deze test wordt gekeken of de netwerkleverancier aan het actuele Programma van Eisen (PvE) voor GZN’en voldoet. De acceptatie-eisen van VZVZ bevatten naast algemene eisen ook verplichte technische voorzieningen en operationele afspraken voor beheer. Neem voor meer informatie contact met het VZVZ Testteam.
 2. Heeft een technische aansluiting gerealiseerd op de twee datacentra waar het Landelijk Schakelpunt draait.
 3. Is een Deelnameovereenkomst met VZVZ aangegaan.

Iedere twee jaar wordt opnieuw bekeken of het GZN nog aan de eisen in het PvE voldoet.