Toestemming bij ketenzorg

De huisarts en de andere zorgverleners die zijn betrokken bij de ketenzorg voor de patiënt, kunnen medische gegevens van de patiënt met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt. Maar zij mogen dit alleen doen als de patiënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Die toestemming regelt de patiënt bij zijn huisarts.

Voor de digitale uitwisseling van medische gegevens voor ketenzorg is een speciale voorlichtingsfolder beschikbaar: 'Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte'. Deze folder met toestemmingsformulier moet de patiënt hebben ontvangen voordat hij toestemming geeft. Dan weet hij precies waar hij toestemming voor geeft.

De wijze waarop de ketenzorg is georganiseerd, kan per zorggroep verschillen. Zo kunnen de bij ketenzorg inbegrepen zorgpaden en betrokken zorgverleners per zorggroep variëren. De patiënt moet daarover zijn geïnformeerd als hij toestemming geeft. Daarvoor kan de zorggroep een inlegvel insteken bij de toestemmingsfolder. Daarop staat uitgelegd hoe de ketenzorg bij de zorggroep is georganiseerd. Om zorggroepen daarbij te helpen, stellen wij een template voor dit inlegvel beschikbaar (Word-bestand op aanvraag beschikbaar via ketenzorg@vzvz.nl). Zorggroepen die die aanpassen aan hun specifieke situatie.

Het kan voorkomen dat de huisarts een ketenzorgpatiënt in één keer toestemming wil vragen voor de uitwisseling van zijn medische gegevens voor huisartswaarneming (bijvoorbeeld op de huisartsenpost) én voor ketenzorg. Daarvoor hebben we een combinatietoestemmingsformulier ontwikkeld, waarop patiënten beide toestemmingen kunnen geven. Let op: hierbij moeten wel beide bijbehorende toestemmingsfolders worden uitgereikt.