Afbeelding
Huisarts en patiënt

Betere zorg met de juiste informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een landelijke infrastructuur voor de gezondheidszorg, waarmee zorgaanbieders medische gegevens van hun patiënten uitwisselen. Het LSP is gebouwd volgens het AORTA-afsprakenstelsel. Zowel AORTA als het LSP voorzien in steeds meer verschillende vragen uit de zorgsectoren.
ICT-leveranciers
Huisartsenzorg
Farmacie
Spoedzorg
Medisch-specialistische zorg
Ketenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
Jeugdgezondheidszorg
Apotheker en patiënt

Ontdek het LSP

De huisarts en de apotheker houden elk een dossier over hun patiënten bij. Zij kunnen bepaalde informatie daaruit delen met andere zorgverleners. Dat gebeurt via het Landelijk Schakelpunt. Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland is daarop aangesloten. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen, zelfstandige klinieken, VVT-instellingen en zorggroepen (voor ketenzorg).

Hoe werkt het

Aangesloten zorgaanbieders

4726
52
1883
72
163
114
47
37
28
Meer weten?
Huisarts met patiënt

Zorgtoepassingen

Via verschillende zorgtoepassingen kunnen zorgaanbieders bepaalde medische gegevens via de AORTA-infrastructuur digitaal uitwisselen - 24 uur per dag, 7 dagen per week. Alle zorgtoepassingen die zijn beschreven in het AORTA-afsprakenstelsel en beschikbaar zijn op het Landelijk Schakelpunt vindt u in een handig overzicht.

Alle zorgtoepassingen