Uitleg van de cijfers

Op deze pagina leggen we uit hoe de getoonde cijfers op onze website te interpreteren.
Aangesloten zorgaanbieders

Per zorgaanbieder groep tonen wij het aantal zorgaanbieders dat een 'gebruikersovereenkomst LSP' met VZVZ heeft afgesloten.

Het aantal aangesloten zorgaanbieders fluctueert vanwege fusies, overnames en beëindiging.

Uit de getoonde cijfers valt op te maken dat nagenoeg alle huisartsenposten, apotheken, ziekenhuizen en JGZ-organisaties zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt.