Autorisatierichtlijnen

De uitwisseling van gegevens geschiedt conform eerder gemaakte samenwerkingsafspraken, waaronder wie welke gegevens mag inzien en onder welke condities. Dit heten autorisatieafspraken. Deze autorisatieafspraken worden per zorgproces vastgelegd in een autorisatierichtlijn.