Autorisatierichtlijn Acute Zorg

De gegevensuitwisseling tussen de organisaties in de spoedzorg is beschreven in de landelijke Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp (2014), hierna ook vermeld als Richtlijn Gegevensuitwisseling Acute zorg. Hierin is vastgelegd welke berichten moeten worden uitgewisseld in de spoedeisende zorg voor continuïteit van de zorg.
Het is hierbij belangrijk om af te spreken wie welke gegevens wanneer mag opvragen en delen. Dat wordt in deze autorisatierichtlijn beschreven.

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties in de spoedketen:
  • Huisarts  en huisartsenpost
  • Spoedeisende hulp van het ziekenhuis (SEH)
  • Regionale ambulancevoorziening (RAV).