Over LSP Ketenzorg

VZVZ biedt met LSP Ketenzorg gegevensuitwisseling voor programmatische zorg door huisartsen en hun ketenpartners. Zorgprogramma’s voor ouderenzorg en voor patiënten met astma/COPD, CVRM, diabetes of hartfalen worden ondersteund. Nieuwe zorgprogramma’s zijn in ontwikkeling.
Diabetes

De Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) of ketenpartner beschikt met LSP Ketenzorg altijd over een actueel dossier in het ketenzorginformatiesysteem (KIS).

De gegevensuitwisseling is goed geïntegreerd in het werkproces. Mede door het sterk vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas (uiteraard met behoud van de vereiste waarborgen) zijn geen extra handelingen nodig voor het actualiseren van het dossier in het KIS en het versturen van de rapportage naar het huisartsinformatiesysteem (HIS).

LSP Ketenzorg voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving en biedt een toekomstvaste oplossing voor gegevensuitwisseling over een toekomstvaste infrastructuur. LSP Ketenzorg biedt daarmee, naast nieuwe zorgprogramma’s, volop mogelijkheden voor doorontwikkeling.

Voor wie is dit beschikbaar?

Zorggroepen
ICT-leveranciers
Apotheken
Huisartsenpraktijken
Medisch-specialistische zorg

Op zoek naar technische informatie?

In LSP Ketenzorg is een aantal technische vernieuwingen doorgevoerd die inmiddels ook in andere zorgtoepassingen worden toegepast. De belangrijkste zijn het gebruik van bouwstenen (i.c.m. de generieke query) en de conditionele query – het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas. In de autorisatiematrix, die integraal onderdeel uitmaakt van de gegevensuitwisseling via het LSP, is door koepels en expertgroepen vastgelegd wie welke gegevens mag inzien.

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing LSP Ketenzorg? Neem dan contact op met onze Productmanager Huisartsen.

Cees Goossens

Cees Goossens

Productmanager Huisartsen