LSP Ketenzorg

Diabetes

De Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) of ketenpartner beschikt met LSP Ketenzorg altijd over een actueel dossier in het ketenzorginformatiesysteem (KIS).

De gegevensuitwisseling is goed geïntegreerd in het werkproces. Mede door het sterk vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas (uiteraard met behoud van de vereiste waarborgen) zijn geen extra handelingen nodig voor het actualiseren van het dossier in het KIS en het versturen van de rapportage naar het huisartsinformatiesysteem (HIS).

LSP Ketenzorg voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving en biedt een toekomstvaste oplossing voor gegevensuitwisseling over een toekomstvaste infrastructuur. LSP Ketenzorg biedt daarmee, naast nieuwe zorgprogramma’s, volop mogelijkheden voor doorontwikkeling.

LSP Ketenzorg ondersteunt de gegevensuitwisseling in het kader van de zorgprogramma's Astma/COPD, CVRM, Diabetes Mellitus II, Hartfalen en Ouderenzorg.

Voor wie is dit beschikbaar?

Ketenzorg
ICT-leveranciers
Farmacie
Huisartsenzorg

Op zoek naar technische informatie?

In LSP Ketenzorg is een aantal technische vernieuwingen doorgevoerd, die inmiddels ook in andere zorgtoepassingen worden toegepast. De belangrijkste zijn de inzet van (ook in andere zorgtoepassingen herbruikbare) bouwstenen (in combinatie met de generieke query) en 'het vereenvoudigd gebruik UZI-pas'. In de autorisatiematrix, die integraal onderdeel uitmaakt van de gegevensuitwisseling via het LSP, is door koepels en expertgroepen vastgelegd wie welke gegevens met elkaar mogen delen.

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing LSP Ketenzorg? Neem dan contact op met onze Productmanager Huisartsen.

Cees Goossens

Cees Goossens

Productmanager Huisartsen