Gegevens uitwisselen

Ziekenhuizen, categorale instellingen en zelfstandige klinieken kunnen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens uitwisselen met andere zorginstellingen en patiënten. Patiënten kunnen ook bij medisch-specialistische instellingen toestemming geven om via het LSP medische gegevens beschikbaar te stellen.

Voor wie?

Alleen als de patiënt zijn apotheken uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunt u medicatiegegevens opvragen. U mag dit alleen doen voor patiënten die u in behandeling heeft.

Meer over toestemming

 

Waarom?

Met deze, via het Landelijk Schakelpunt, beschikbare gegevens kunnen de zorgverleners medicatiebewaking uitvoeren. Zo neemt door het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens de medicatieveiligheid voor de patiënt toe. En daar gaat het uiteindelijk om: veiligheid en hogere kwaliteit van zorg.

 

Wat?

Door de invoering van nieuwe LSP-toepassingen (eLab, Medicatieafspraken en (bepaalde) medicatieverstrekkingen) kunnen andere zorgaanbieders ook gegevens bij een ziekenhuis of zelfstandige kliniek opvragen.

Dit betekent dat ziekenhuizen en zelfstandige klinieken gegevens gaan aanleveren aan de zorgketen en dus als ‘bronsysteem’ gaan fungeren. Hierdoor ontstaat in de zorgketen een completer beeld van de patiënt en dit levert een belangrijke bijdrage aan de patiëntveiligheid.

De volgende zorgtoepassingen zijn relevant voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken:

Hoe?

Zodra u bent aangesloten op het LSP en de juiste UZI-middelen heeft, kunt u aan de slag. U kunt gegevens van uw patiënten opvragen (mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven).

Meer over het gebruik van het LSP