Over Huisartswaarneemgegevens

De zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens (Hwg) ondersteunt de waarneming door generalistisch werkende artsen tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Onder generalistisch werkende artsen vallen AVG-artsen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde.
Huisarts met patiënt

Huisartswaarneemgegevens op het LSP

Voor waarnemers is de professionele samenvatting (PS) beschikbaar alsmede het waarneembericht (WB). De PS ondersteunt de waarneming door inzage te geven in een selectie van de medische gegevens uit het medisch dossier van de patiënt bij zijn of haar huisarts, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. Het WB is de terugrapportage van de waarneming aan de vaste huisarts.

Waarnemers kunnen alleen een PS raadplegen als de patiënt daar expliciet (vooraf) toestemming voor heeft geven, welke vastgelegd worden in Volgjezorg.

Artsen die huisartswaarneemgegevens beschikbaar willen stellen aan hun waarnemers adviseren wij contact op te nemen met de leveranciers van hun zorginformatiesysteem.

Artsen die waarnemen en graag huisartswaarneemgegevens willen ontvangen, adviseren we om contact op te nemen met de leverancier van hun systeem en met de arts wiens patiënten ze waarnemen.

Voor wie is dit beschikbaar?

Huisartsenpraktijken
ICT-leveranciers
GZ-organisaties
Spoedzorg
VVT-instellingen

Op zoek naar technische informatie?

Leveranciers dienen zich te kwalificeren voor deze zorgtoepassing, voordat deze gebruikt kan worden. Voor meer informatie over de technische eisen verwijzen we naar de relevante documentatie over de zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens (Hwg).

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens? Neem dan contact op met onze Productmanager Huisartsen.

Manon Kuilboer

Manon Kuilboer

Productmanager Huisartsen