Huisartswaarneemgegevens

Huisarts met patiënt

Huisartswaarneemgegevens op het LSP

Voor waarnemers is de professionele samenvatting (PS) beschikbaar alsmede het waarneembericht (WB). De professionele samenvatting ondersteunt de waarneming door inzage te geven in een selectie van de medische gegevens uit het medisch dossier van de patiënt bij zijn of haar huisarts, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. Het waarneembericht is de terugrapportage van de waarneming aan de vaste huisarts.

Waarnemers zullen alleen een PS ontvangen op een verzoek tot raadpleging als de patiënt (vooraf) expliciet toestemming heeft gegeven aan de huisarts om deze beschikbaar te stellen. Patiënten kunnen de toestemming door de huisarts of doktersassistente laten vastleggen na een gesprek, door het invullen van een toestemmingsformulier of middels een verzoek via Volgjezorg.

Artsen die huisartswaarneemgegevens beschikbaar willen stellen aan hun waarnemers adviseren wij contact op te nemen met de leveranciers van hun zorginformatiesysteem.

Artsen die waarnemen en graag huisartswaarneemgegevens willen ontvangen, adviseren we om contact op te nemen met de leverancier van hun systeem en met de arts wiens patiënten ze waarnemen.

Voor wie is dit beschikbaar?

Huisartsenzorg
ICT-leveranciers
Gehandicaptenzorg
Spoedzorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Op zoek naar technische informatie?

Leveranciers dienen zich te kwalificeren voor deze zorgtoepassing, voordat deze gebruikt kan worden. Voor meer informatie over de technische eisen verwijzen we naar de relevante documentatie over de zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens (Hwg).

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens? Neem dan contact op met onze Productmanager Huisartsen.

Manon Kuilboer

Manon Kuilboer

Productmanager Huisartsen