Spoedmelding HAP naar Meldkamer

Acute zorg
Meldkamer

Spoedmelding via het LSP

De gegevens van de HAP komen gestructureerd in het informatiesysteem van de Meldkamer beschikbaar, kunnen daar direct in het eigen werkproces gebruikt worden en naar de ambulance worden doorgestuurd.

Denk daarbij aan de triagegegevens wanneer de triagiste van de HAP de melding doet, en/of de gegevens uit het waarneemconsult van waarnemend huisarts. Indien bekend op het moment van de melding kunnen ook NAW en BSN worden meegestuurd.

De eerste pilotregio heeft de digitale spoedmelding van de HAP naar de Meldkamer begin 2023 in productie genomen. Door deze digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding, waardoor de zorg rond de patiënt sneller en met minder kans op fouten georganiseerd kan worden.

De spoedmelding is beproefd met een HAP die werkte met CGM CALL MANAGER. Later dit jaar komt deze zorgtoepassing beschikbaar voor HAP's die werken met Topicus VIPLive Spoed EPD (HAP). De koppeling met het GMS op de Meldkamer is in opdracht van AZN gerealiseerd door Enovation.

Lees de factsheet

Op zoek naar technische informatie?

Het versturen van de spoedverwijzing vanuit de HAP via het LSP is technisch gebaseerd op HL7v3. Het LSP biedt SEH’s ook de mogelijkheid het bericht in XDR te ontvangen.

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Voor algemene informatie over deze zorgtoepassing en hulp bij implementatie kunt u contact opnemen met onze implementatieadviseur.

Danique Buwalda

Danique Buwalda

Implementatieadviseur