Spoedmelding HAP naar Meldkamer

Acute zorg
Meldkamer

Spoedmelding via het LSP

De gegevens van de HAP komen gestructureerd in het informatiesysteem van de Meldkamer beschikbaar, kunnen daar direct in het eigen werkproces gebruikt worden en naar de ambulance worden doorgestuurd.

Denk daarbij aan de triagegegevens wanneer de triagiste van de HAP de melding doet, en/of de gegevens uit het waarneemconsult van waarnemend huisarts. Indien bekend op het moment van de melding kunnen ook NAW en BSN worden meegestuurd.

Voor deze gegevensuitwisseling zijn momenteel twee pilots in voorbereiding. De betrokken zorgverleners verwachten grote toegevoegde waarde in het zorgproces. Het maakt de zorg efficiënter, voorkomt fouten, dubbel werk en bespaart tijd.

De spoedverwijzing komt beschikbaar voor HAP's die werken met CGM CallManager of Topicus Spoed EPD (HAP). De koppeling met het GMS op de Meldkamer wordt in opdracht van AZN gerealiseerd door eNovation.

Lees de factsheet

Op zoek naar technische informatie?

Het versturen van de spoedverwijzing vanuit de HAP via het LSP is technisch gebaseerd op HL7v3. Het LSP biedt SEH’s ook de mogelijkheid het bericht in XDR te ontvangen.

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Voor algemene informatie over deze zorgtoepassing en hulp bij implementatie kunt u contact opnemen met onze landelijk Adviseur medisch-specialistische zorg.

Irma Jongeneel

Irma Jongeneel

Adviseur medisch-specialistische zorg