Gegevens uitwisselen

Huisartsenposten kunnen de medische gegevens van patiënten opvragen bij de huisarts en de apotheek.
Bij de huisarts is dat het waarneemdossier (de Professionele Samenvatting (PS)) en de voorgeschreven medicatie, bij de apotheek de verstrekte medicatie.
Zowel bij de huisarts als bij de apotheek kunnen de gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën opgevraagd worden.
Momenteel wordt hard gewerkt om ook op de Spoedeisende Hulp en in de ambulance de dossiergegevens van de huisarts beschikbaar te krijgen. Dat betreft dezelfde gegevens, alleen over een kortere periode.
De medicatiegegevens zijn ook opvraagbaar in het ziekenhuis (en daarom ook voor de SEH) en de ambulance.

Voor wie?

Alleen als de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kunnen de huisarts en apotheek van de patiënt deze gegevens beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt. De huisartsenpost kan deze gegevens inzien, maar dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling van de patiënt.

Meer over toestemming

 

Waarom?

Met deze via het Landelijk Schakelpunt beschikbare gegevens kunnen waarnemend artsen op de huisartsenpost goede, veilige en snelle zorg verlenen. Want dankzij de informatie uit het huisartsendossier zijn zij op de hoogte van de actuele gezondheidssituatie van de patiënt. En dankzij de medicatiegegevens kunnen waarnemend artsen op de huisartsenpost medicatiebewaking uitvoeren. Dat is de winst van de digitale uitwisseling van medische gegevens: een hogere kwaliteit van zorg.

 

Hoe?

Zodra u bent aangesloten op het LSP en de juiste UZI-middelen heeft, kunt u aan de slag. U kunt gegevens van uw patiënten aanmelden (mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven). En u kunt gegevens van uw patiënt opvragen.

Meer over het gebruik van het LSP