Kwalificatie

Voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens zijn informatiestandaarden ontwikkeld. In deze informatiestandaarden staat beschreven met welke berichtstructuur en volgens welke eisen informatie wordt uitgewisseld. Uw zorginformatiesysteem moet volgens deze standaarden worden gekwalificeerd door Nictiz.

Als uw zorginformatiesysteem voldoet aan de informatiestandaarden ontvangt u van Nictiz het keurmerk ‘XIS-kwalificatie’. Het behalen van dit keurmerk is een randvoorwaarde voor de acceptatie van uw applicatie. Om het kwalificatietraject in gang te zetten, meldt u zich bij Nictiz Kwalificatieteam.

Herkwalificatie

Door voortdurende innovaties wijzigen de kwalificatie-eisen soms. Dan is herkwalificatie voor leveranciers noodzakelijk. De duur van de herkwalificatie hangt mede af van de impact van de wijzigingen.

U moet zich herkwalificeren als wijzigingen in uw zorginformatiesysteem ingrijpend zijn voor de connectiviteit met het Landelijk Schakelpunt.

Voor vragen over of het verkrijgen van een herkwalificatie kunt u contact opnemen met Nictiz Kwalificatieteam.