ICT icoon

ICT-leveranciers

Voor leveranciers van zorginformatiesystemen
De kracht van een afsprakenstelsel is dat er afspraken worden gemaakt tussen alle partijen die gegevens uitwisselen in de keten. AORTA is een afsprakenstelsel waarin afspraken worden gemaakt tussen alle betrokken stakeholders voor optimale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders via het Landelijk Schakelpunt.
ICT-Dienstverleners_vrouw

AORTA & standaardisatie

Voor het digitaal uitwisselen van gegevens is standaardisatie nodig. Standaardisatie van zowel de techniek als de inhoud van berichten. VZVZ verzorgt de techniek en beheert en onderhoudt daarvoor de zorginfrastructuur: AORTA. Over deze zorginfrastructuur kunnen medische gegevens beveiligd, vertrouwd en betrouwbaar op een gestandaardiseerde manier worden uitgewisseld. Nictiz ontwikkelt en onderhoudt de gestandaardiseerde medische inhoud die via ‘zorgtoepassingen’ kan worden uitgewisseld.

Naar de AORTA-documentatie

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het ontwikkelproces op het Landelijk Schakelpunt?

Jaarlijks wordt voor de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt een 'werkplan' opgesteld. Hierin staat beschreven welke (delen van) zorgtoepassingen binnen het netwerk operationeel zullen zijn of worden gemaakt.

Zowel de gebruikers van het LSP als de gebruikersverenigingen/ klantvertegenwoordiging kunnen wensen hebben voor aanpassingen in de LSP-keten. Wijzigingen in de bedrijfsvoering, het zorgveld of wet- en regelgeving vragen hierom.

Het is belangrijk dat wijzigingen op een beheersbare wijze worden doorgevoerd en dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van voor hen relevante wijzigingen.

Wat moet ik doen als mijn UZI-servercertificaat is verlopen?

Een UZI-servercertificaat is 3 jaar geldig. U ontvangt ruim voor het verlopen van uw certificaat een vernieuwingsbrief van het UZI-register. Is uw UZI-servercertificaat onverhoopt toch verlopen? Neem dan contact op met uw GBZ-beheerder of het UZI-register. Komt u er niet uit? Dan kunt u ook contact opnemen met uw regio-adviseur.

Alle veelgestelde vragen

Nog nooit eerder met AORTA-LSP gewerkt?

Bent u nog niet bekend met AORTA-LSP? Wilt u weten hoe u uw klanten kunt ondersteunen met toepassingen op het Landelijk Schakelpunt? We leggen u precies uit wat er van u verwacht wordt en hoe wij u kunnen ondersteunen.

Meer informatie
ICT-Dienstverleners_vrouw

Ondersteuning

Wilt u weten hoe u als ICT-leverancier aan de slag kunt met het AORTA-afsprakenstelsel? Of heeft u andere vragen met betrekking tot AORTA-LSP? Neem contact met ons op!

VZVZ Service- en Informatiecentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur