Actueel

12 juni 2024

Resultaten hackathon Langdurige Toestemmingen

Download rapportage beschikbaar
Sinds 31 januari 2024 is versie 2.1 van het MedMij Afsprakenstelsel verplicht. Onderdeel van deze release is de functionaliteit Langdurige Toestemmingen. Om MedMij-deelnemers te ondersteunen bij het implementeren van deze functionaliteit organiseerde PROVES in opdracht van Stichting MedMij op 31 oktober 2023 een hackathon om de functionaliteit te testen. De uitkomsten van de hackathon waren aanleiding om extra testdagen in december 2023 en januari 2024 te organiseren om MedMij-deelnemers verdere ondersteuning te bieden. De eindrapportage met de resultaten en de bevindingen vanuit de hackathon voor Langdurige Toestemmingen is inmiddels opgeleverd aan Stichting MedMij.

Langdurige Toestemmingen 

Toestemmingen werden voorheen voor de duur van 15 minuten gegeven. Hierdoor moest een PGO-gebruiker iedere keer bij het ophalen van gegevens opnieuw het inlogproces door, inclusief identificatie en authenticatie met DigiD. Met het concept ‘Langdurige Toestemmingen’ legt de PGO-gebruiker voor zes maanden de toestemming vast. Dit betekent dat een zorgaanbieder voor een langere periode gegevens mag uitwisselen naar de PGO en dat de gebruiker minder vaak hoeft in te loggen met DigiD. Als de gebruiker binnen deze zes maanden opnieuw inlogt in zijn of haar PGO, wordt de geldigheidsduur van de Langdurige Toestemming verlengd. Als de gebruiker niet binnen zes maanden inlogt, vervalt de langdurige toestemming definitief en kan de gebruiker opnieuw een nieuwe langdurige toestemming afgeven.

Hackathon Langdurige Toestemmingen

In totaal hebben tien verschillende DVA’s en DVP’s deelgenomen aan de hackathon. Gedurende de hackathon hebben de deelnemers zes verschillende testscenario’s doorlopen om de nieuwe functionaliteit te implementeren en te beproeven. Uiteindelijk zijn er dankzij de hackathon 11 unieke bevindingen geconstateerd. 

Vervolgstappen

  • Om MedMij-deelnemers verder te ondersteunen bij de implementatie en voorbereiding organiseerde PROVES in opdracht van MedMij in december 2023 en januari 2024 extra testdagen.
  • Team Ontwikkeling binnen MedMij heeft de gevonden issues opgelost waarmee de functionaliteit Langdurige Toestemmingen vanaf 31 januari 2024 verplicht werd.

 

Vragen over deze hackathon of over PROVES-dienstverlening in zijn algemeenheid? Neem contact met ons op via proves@vzvz.nl.