Opvragen spoedsamenvatting RAV & SEH

Acute zorg
Motorkap ambulance

Opvragen spoedsamenvatting door RAV en SEH

De beschikbaarheid van de medische achtergrond uit het dossier van de huisarts kan, in combinatie met de beschikbare medicatiegegevens, verder ondersteunen bij de beoordeling van de situatie van de patiënt en de zorgverlening verbeteren.

Deze functionaliteit is vergelijkbaar met de opvraag die een huisartsenpost bij een huisarts doet. Het verschil is dat de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en SEH een kleinere set gegevens opvragen.

Lees de factsheet

Voor wie is dit beschikbaar?

ICT-leveranciers
Spoedzorg
Huisartsenzorg
Medisch-specialistische zorg

Op zoek naar technische informatie?

Het opvragen van de spoedsamenvatting is beproefd in een pilot in Groningen: huisartsen Slochterkring, de SEH’s van het Ommelander en Martini Ziekenhuis en Ambulancezorg Groningen.

Betrokken leveranciers zijn Sanday (VDF), ihomer en Enovation.

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing Opvragen spoedsamenvatting door RAV en SEH? Neem dan contact op met onze Productmanager Huisartsen.

Cees Goossens

Cees Goossens

Productmanager Huisartsen