Zorggroepen icoon

Ketenzorg

De ruim honderd zorggroepen in Nederland leveren ketenzorg aan patiënten met een chronische ziekte. Dat gaat bijvoorbeeld om patiënten met diabetes, astma of COPD. En om patiënten met een hart- en vaatziekte of een verhoogde kans om zo'n ziekte te krijgen. Bij ketenzorg zijn meerdere zorgverleners betrokken. Welke dat precies zijn, bepaalt de huisarts op basis van de klachten van de patiënt en de behandeling die nodig is.
Zorggroep

Ketenzorg via het LSP

In een zorggroep werken meerdere zorgverleners samen aan de behandeling van de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en optometristen. Het is belangrijk dat zij allemaal beschikken over de medische gegevens van de patiënt, zodat zij altijd zijn actuele gezondheidssituatie kennen. Hiervoor kunnen de zorgverleners de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen, via het Landelijk Schakelpunt.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Welke informatie wisselen het HIS en het KIS uit via LSP Ketenzorg? Is dat gelijk aan de gegevensuitwisseling tussen het HIS en het KIS via OZIS Ketenzorg?

De gegevensuitwisseling tussen het HIS en het KIS via LSP Ketenzorg is minimaal gelijk aan de gegevensuitwisseling via OZIS Ketenzorg. Dit betekent dat er gegevens worden uitgewisseld voor de zorgpaden DM II, CVRM, COPD, Astma, ouderenzorg en chronische nierschade (via DM II en CVRM).

 

Wat zijn de ICPC’s die moeten worden gebruikt voor het includeren van patiënten voor de verschillende LSP Ketenzorg-programma’s?

De te gebruiken ICPC’s in het inclusiebericht zijn gebaseerd op de handreiking van InEen. Deze “Handleiding Inclusie- en exclusiecriteria ketenzorgprogramma’s” vindt u op website van InEen. Een overzicht van de inclusie-ICPC’s per zorgprogramma: Diabetes (T90.02), Ouderenzorg (A05, A49.01), COPD/Astma (R95/R96, R96.01, R96.02), CVRM (K49.01, K74, K75, K76, K76.01, K76.02 K86, K87, K89, K90.03, K92.01, K99.01, T93).

Hoe kunnen patiënten toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens in het kader van LSP Ketenzorg?

Patiënten kunnen op drie manieren toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens in het kader van LSP Ketenzorg:

  • Schriftelijk: een toestemmingsformulier invullen en ondertekenen.
  • Mondeling: tijdens een fysiek, digitaal of telefonisch consult, onder voorwaarde dat de zorgverlener de identiteit van de patiënt (met zekerheid) kan vaststellen.
  • Digitaal: een persoonlijke e-mail beantwoorden die is gestuurd naar een geverifieerd individueel e-mailadres van de patiënt.
Wie regelt de technische LSP-koppeling voor de zorggroep in het kader van ketenzorg?

De LSP-koppeling voor de zorggroep regelt de zorggroep zelf, maar de adviseur van VZVZ kan hierin ondersteunen. Hetzelfde geldt voor huisartsenpraktijken die nog geen LSP-koppeling hebben.

Betekent meedoen aan LSP Ketenzorg automatisch ook meedoen aan de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens via het LSP?

Nee, voor deelname aan LSP Ketenzorg heeft de huisartsenpraktijk wel een LSP-koppeling nodig, maar het gebruik van andere LSP-functionaliteiten, zoals de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens, is geen verplichting. Ook de toestemming van ketenzorgdeelnemers voor gegevensuitwisseling via LSP Ketenzorg, betekent niet automatisch toestemming voor gegevensuitwisseling via andere LSP-functionaliteiten. Die toestemmingen staan los van elkaar: ze hebben betrekking op de uitwisseling van andere gegevens tussen andere zorgverleners.

Alle veelgestelde vragen

Op zoek naar technische informatie?

Bent u een ICT-dienstverlener met zorggroepen als klantgroep en wilt u het Landelijk Schakelpunt implementeren in uw systeem? Meer informatie hierover leest u op de pagina's voor ICT-dienstverleners.

Meer informatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over het aansluiten op of het gebruik van het LSP? Neem dan contact met ons op.

VZVZ Service- en Informatiecentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur