Actueel

21 juli 2023

De champagne kan open: Mbox van Itzos geaccepteerd door Mitz

Een feestelijke mijlpaal voor aanbieder van IT-oplossingen Itzos (onderdeel van KPN Health) én de online toestemmingsvoorziening Mitz: op 14 juli ondertekenden beide partijen een Deelnameovereenkomst Mitz Connector (MC). Itzos is na het LSP de eerste MC-leverancier die aansluit om hun klanten de online toestemmingsmogelijkheid van Mitz te bieden. “Onze connector neemt zorgverleners een hoop werk uit handen!”
Mitz Team

Bonne Beenen, commercieel directeur van Itzos, is heel blij met deze bekroning. “Alles wat wij doen heeft te maken met gegevensuitwisseling. En als je medische gegevens uitwisselt, wil je dat doen met toestemming van de patiënt. En volgens de actuele wet- en regelgeving. Toen twee jaar geleden het Mitz Afsprakenstelsel gepubliceerd werd, wilden we dit graag voor onze klanten gaan gebruiken. Leveranciers van bronsystemen hebben de aansluiting op de online toestemmingsvoorziening Mitz niet altijd hoog op hun prioriteitenlijstje. Daarnaast werken zorgverleners met veel verschillende systemen. Daarom hebben wij een connector ontwikkeld waarmee alle zorginformatiesystemen gebruik kunnen maken van Mitz.”

En dat is dus gelukt. “Onze connector, die wij de Mbox noemen, is nu als eerste geaccepteerd door Mitz”, zegt Bonne trots. “Een belangrijke aanvulling op onze diensten. Door de samenwerking met Mitz weten we zeker dat we voor de toestemmingen voldoen aan alle landelijke afsprakenstelsels op het vlak van gegevensuitwisseling.”

Een volwaardig en makkelijk systeem

Reggie de Jong, leveranciersmanager van Mitz, beaamt dat de Mbox geaccepteerd is omdat deze qua functionaliteit voldoet aan alle Mitz-eisen. “De eerstelijnszorgverleners worden voornamelijk via het Landelijk Schakelpunt (LSP) aangesloten op Mitz. De Mbox van Itzos maakt het voor alle andere zorgaanbieders mogelijk om zich veel sneller en volgens de juiste wet- en regelgeving aan te sluiten. De toestemming voor hun patiënten verloopt nu eenvoudig via Mitz. En hoe meer patiënten hier hun toestemming gaan beheren, hoe volwaardiger het systeem werkt.”

Toestemming officieel regelen

“Ik heb Itzos én ook Mitz zelf nadrukkelijk gefeliciteerd met deze samenwerking”, voegt Reggie toe. “Het betekent voor Mitz dat veel meer zorgverleners zich tegen aantrekkelijke kosten kunnen aansluiten. Een enorme verbreding van onze dienstverlening dus. Burgers kunnen nu veel eerder dan verwacht gebruikmaken van het gemak van Mitz, om hun toestemming officieel te regelen.” 

Betere uitwisseling

“Wij werken veel voor ziekenhuizen, laboratoria en GGZ-instellingen”, gaat Bonne verder. “Voor al dit soort zorgverleners is de Mbox een heel handig hulpmiddel. Met de Mbox weten ze zeker dat de patiënt die de gegevens opvraagt, ook degene is die die gegevens mag ontvangen. Dat kunnen we doen voor alle instellingen die veel samenwerken rondom patiënten.”
De laboratoria zijn tot nu toe een aparte groep, weet Reggie. “Zij vragen bijna geen toestemming aan hun patiënten, want die worden haast altijd doorgestuurd vanuit de huisarts of het ziekenhuis. Maar het is wel nodig dat die toestemming er is. Voor bijvoorbeeld de apotheek of een ander ziekenhuis. Dat kunnen we nu goed en versneld gaan regelen met deze connector van Itzos. Ook voor het veilig uitwisselen van beeldmateriaal is de connector handig. Verschillende systemen sluiten nu beter en makkelijker op elkaar aan.”

Komende uitdagingen

De Wegiz en de IZA zijn belangrijke mijlpalen geweest. Iedereen moet zich nu committeren aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Om die zorg te realiseren moet de gegevensuitwisseling en de toestemming goed geregeld zijn. De techniek is daar al heel ver in. “Er moet nog wel veel omheen georganiseerd worden”, ziet Bonne. “Iemand die gezond is en geen zorg gebruikt, zal misschien zijn schouders ophalen bij het regelen van online toestemming. Het is onze gezamenlijke uitdaging iedereen zo ver te krijgen dat hij of zij toestemming geeft.”

Reggie hoopt dat de Mbox de uitwisseling van systemen van de grote ziekenhuizen kan vergemakkelijken. “Het laten aansluiten van de grote ziekenhuizen is een ingewikkeld proces. Ze werken namelijk allemaal met hun eigen en vaak een veelheid aan systemen. Hopelijk helpt de technische mogelijkheid van deze connector dit vooruit. Het zou voor patiënten fijn zijn als ze de ziekenhuistoestemming ook op één algemene plek kunnen beheren.” 

Meer weten over (aansluiten op) Mitz?

Raadpleeg de kennisbank op https://www.mitz-toestemming.nl/ of schrijf u in voor de nieuwsbrief van Mitz. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.