Toestemming in de GGZ

Medische gegevens mogen pas uitgewisseld worden als de dossierhouder hiervoor toestemming heeft gekregen van de cliënt. Dit noemen we opt-in. Een rechtsgeldige opt-in voldoet aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe werkt die toestemming precies? En wat moet u nog meer weten voordat u aan de slag gaat?

U kunt pas medische gegevens van een cliënt aanmelden op het LSP als de cliënt u daar toestemming voor heeft gegeven. Als u gegevens van een cliënt opvraagt, krijgt u alleen gegevens te zien van de zorgaanbieders waaraan de cliënt toestemming heeft gegeven. Daardoor mag u er nooit vanuit gaan dat de gegevens die u ziet volledig zijn en dient u dit altijd bij de cliënt te verifiëren.

 

Toestemming vragen om gegevens aan te melden

Als u de cliënt toestemming vraagt voor de uitwisseling van zijn medische gegevens via het LSP, moet hij precies weten waar hij toestemming voor geeft. Daarom bent u verplicht de cliënt vooraf de speciale voorlichtingsfolder van Volgjezorg te overhandigen. Zie hiervoor de overzichtspagina met informatiematerialen.

NB: Deze folderversie is speciaal bedoeld voor cliënten die gebruikmaken van zorg in een organisatie of thuis, en / of eventuele mantelzorgers, voogden en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De folder bevat een formulier dat uitgescheurd kan worden. Deze folder is een aangepaste versie van de 'reguliere' Volgjezorg-folder.

 

Materiaal voor de GGZ

 

De cliënt om toestemming vragen

Als u de cliënt heeft geïnformeerd, kunt u hem om toestemming vragen. Dit kunt u op twee manieren doen:

  1. mondeling;
  2. schriftelijk met een volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier.     

Kinderen om toestemming vragen

Voor kinderen gelden aanvullende regels bij het vragen van toestemming:

  • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming geeft;
  • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel de ouder of voogd als het kind zelf toestemming;
  • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Bij het verspringen van de leeftijdsgrenzen hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. De eerder gegeven toestemming blijft rechtsgeldig. Wij adviseren wel dat het kind vanaf 12 jaar wordt geïnformeerd over de gegeven toestemming en zijn recht om iets aan de toestemming te veranderen.

 

Toestemming bij wettelijke vertegenwoordiging of cliënten in een instelling

Voor cliënten die worden vertegenwoordigd door een mentor of curator gebruikt u het toestemmingsformulier bij wettelijke vertegenwoordiging

 

Toestemming vragen voor andere zorgverleners

Het kan voorkomen dat u de gegevens van een cliënt wilt opvragen en geen of onvolledige gegevens krijgt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Veelal heeft de cliënt nog geen toestemming geregeld bij AL zijn apotheken. U kunt de cliënt hier dan op wijzen, door de voorlichtingsfolder van Volgjezorg te overhandigen. Hierin zit een toestemmingsformulier dat men ter plekke kan invullen.

De cliënt kan dit vervolgens zelf bij de betreffende zorgverlener inleveren. Maar u kunt het toestemmingsformulier ook namens de cliënt naar de betreffende zorgverlener sturen. Dit kunt u pas doen als u van tevoren goede afspraken heeft gemaakt met de andere zorgverlener. Over de te volgen procedure, hoe en binnen welke termijn u elkaar informeert over toestemmingen en over het doorgeven van ingevulde formulieren.

Wij adviseren u ingevulde formulieren in te scannen en via een beveiligde verbinding te versturen aan de andere zorgverlener (voorkeursmethode). Verstuurt u ingevulde formulieren per post of per koerier naar uw collega-zorgverlener(s)? Houd dan zelf een kopie.

De Volgjezorg-voorlichtingsfolder kunt u gratis bestellen via onze webshop. 

Informatie in andere talen

De voorlichtingsfolder en het toestemmingsformulier is, naast in het Nederlands, ook beschikbaar in verschillende talen. Via de pagina 'Materiaal voor de GGZ' kunt u alle taalversies downloaden. Ook vindt u daar een overzicht van andere voorlichtingsmaterialen.

Materiaal voor de GGZ