Vergoedingen voor apotheken

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de KNMP afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt. Afspraken over vergoedingen zijn vastgelegd in het Vergoedingenreglement. Op basis van dit reglement stelt VZVZ de vergoeding voor een individuele zorgaanbieder vast en betaalt deze uit. Uitsluitend aan dit reglement kunnen aanspraken en rechten worden ontleend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vergoedingen voor UZI-middelen en LSP-vergoedingen.

Onderstaand vindt u het geldende Vergoedingenreglement.

Vergoeding UZI-middelen

Om op het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken, heeft u UZI-middelen nodig. Apotheken komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten hiervan. We hebben alle voorwaarden voor u op een rij gezet in de factsheet Vergoeding UZI-middelen voor apotheken. De regeling voor UZI-middelen loopt door in 2023.

LSP-vergoedingen

De LSP-vergoedingsregeling 2022 geldt als volgt. Toestemmingen die zijn aangemeld tot 31 december 2022 komen in aanmerking voor de opt-in vergoeding en zijn van invloed op het normpercentage voor de structurele vergoeding. Voor de vergoedingen gelden dezelfde tarieven als in 2021.

Per 1 januari 2023 wijzigt de LSP-vergoeding. De structurele vergoeding wordt nog eenmalig uitgekeerd in het eerste kwartaal van 2023. De opt-in vergoeding vervalt in 2023. De structurele vergoeding wordt door VZVZ uitgekeerd aan alle apotheken die in 2022 voor vergoeding in aanmerking kwamen en op 1 januari 2023 nog zijn aangesloten.

Deze wijziging van de LSP vergoedingsregeling houdt verband met de invoering van Mitz, de nieuwe voorziening, waarin de patiënt zelf een of meer zorgaanbieders toestemming kan geven medische gegevens uit te wisselen. De toestemming wordt dan niet meer door de apotheek vastgelegd in uw applicatie, maar door de burger in Mitz.

Een apotheek komt in aanmerking voor verschillende LSP-vergoedingen:

  1. Structurele vergoeding
    Als u bent aangesloten op het Landelijk Schakelpunt en het daadwerkelijk gebruikt, krijgt u jaarlijkse een tegemoetkoming. Dit is voor de kosten die u maakt voor de software voor uw aansluiting op het Landelijk Schakelpunt en de tijd en moeite die u daarin steekt.
     
  2. Opt-in vergoeding (vervalt in 2023)
    De opt-in vergoeding is een tegemoetkoming voor uw inspanning voor het vragen en registreren van de toestemming van de patiënt. De opt-in vergoeding is een variabel bedrag, gebaseerd op het aantal toestemmingen dat is aangemeld bij het Landelijk Schakelpunt. U ontvangt deze vergoeding eenmalig per toestemming.
Tarieven

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op de vergoedingsafspraken 2022. Deze regeling is verlengd t/m 2022. In 2023 wordt nog een laatste keer alleen de structurele vergoeding uitgekeerd.

1. Structurele vergoeding € 1.365,- per kalenderjaar bij meer dan 25% opt-in
2. Opt-in vergoeding € 0,69 per toestemming

Alle details over LSP-vergoedingen, de bedragen waar u voor in aanmerking komt en de manier van uitbetalen, vindt u in de factsheet LSP-vergoedingen voor apotheken.

Herijking patiëntenaantallen

Voor het berekenen van de LSP-vergoedingen maakt VZVZ gebruik van het patiëntenaantal in uw apotheek. VZVZ toetst de patiëntenaantallen van de apotheken die zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. In 2022 heeft deze herijking van het patientenaantal voor het laatst plaatsgevonden. De structurele LSP vergoeding in 2023 wordt berekend op basis van het patiëntenaantal over 2021.