Vergoedingen voor apotheken

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de KNMP afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt. Afspraken over vergoedingen zijn vastgelegd in het Vergoedingenreglement. Op basis van dit reglement stelt VZVZ de vergoeding voor een individuele zorgaanbieder vast en betaalt deze uit. Uitsluitend aan dit reglement kunnen aanspraken en rechten worden ontleend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vergoedingen voor UZI-middelen en LSP-vergoedingen.

Onderstaand vindt u het geldende Vergoedingenreglement.

Vergoeding UZI-middelen

Om op het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken, heeft u UZI-middelen nodig. Apotheken komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten hiervan. We hebben alle voorwaarden voor u op een rij gezet in de factsheet Vergoeding UZI-middelen voor apotheken. De regeling voor UZI-middelen loopt door in 2024.

LSP-vergoedingen

De LSP-vergoedingsregeling is in 2023 gestopt. De regeling voor de opt-in vergoeding is per 31 december 2022 gestopt.

Deze wijziging van de LSP-vergoedingsregeling houdt verband met de invoering van Mitz, de nieuwe voorziening, waarin de patiënt zelf een of meer zorgaanbieders toestemming kan geven medische gegevens uit te wisselen. De toestemming wordt dan niet meer door de apotheek vastgelegd in uw applicatie, maar door de burger in Mitz.