Gegevens uitwisselen

GZ-organisaties kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van cliënten uitwisselen met andere zorgverleners. De Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in de instelling kan de medicatiegegevens van cliënten bij de apotheek inzien. Dat gaat om de medicijnen die aan cliënten zijn verstrekt en gegevens over contra-indicaties en overgevoeligheden (CIO-gegevens, voorheen ICA). De AVG kan ook belangrijke medische gegevens uit het dossier dat hij bijhoudt over de cliënt, beschikbaar stellen aan de waarnemend huisarts op de huisartsenpost.

Waarom?

Als de cliënt op vakantie is in binnen Nederland en op een huisartsenpost (HAP) terechtkomt, dan kan de waarnemend huisarts daar de professionele samenvatting (PS) van de cliënt opvragen. Daar heeft de cliënt vooraf expliciete toestemming voor moeten geven bij de eigen (AVG/huis-)arts. Het systeem waarin de AVG de medische gegevens is vastgelegd moet zijn aangesloten op  het LSP.

Dankzij deze informatie is de HAP op de hoogte van de actuele gezondheidssituatie van de cliënt.

Ook kan de reguliere AVG medicatiebewaking uitvoeren dankzij de medicatiegegevens van de apotheek . Dat is de winst van de digitale uitwisseling van medische gegevens: een hogere kwaliteit van zorg.

Wie heeft hier baat bij?

  • De cliënt - voor snellere, betere en veiligere zorg;
  • De AVG-arts - deze kan gegevens beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld de HAP;
  • De apotheek van de cliënt - kan medicatiebewaking doen en medicatiegegevens delen;
  • Andere zorgverleners (bijv. medisch specialist) - kunnen gegevens raadplegen als dat nodig is.

 

Meer over toestemming
 

Wat?

De volgende zorgtoepassingen zijn relevant voor GZ-organisaties:

Hoe?

Zodra u bent aangesloten op het LSP en de juiste UZI-middelen heeft, kunt u aan de slag. U kunt gegevens van cliënten opvragen en beschikbaar stellen.

Beschikbaar stellen mag alleen met toestemming van de cliënt. Om die toestemming te vragen kunt u de voorlichtingsmaterialen van Volgjezorg gebruiken. Gegeven toestemmingen registreert u in uw zorginformatiesysteem. Pas na die registratie zijn de cliëntgegevens beschikbaar voor opvraging.

Meer over het gebruik van het LSP