Gegevens uitwisselen

GZ-organisaties kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van cliënten uitwisselen met andere zorgverleners. De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in de instelling kan de medicatiegegevens bij de apotheek van de patiënt inzien. Dat gaat om de medicijnen die aan de patiënten zijn verstrekt en gegevens over zijn intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). De AVG kan ook belangrijke medische gegevens uit het dossier dat hij bijhoudt over de patiënt, beschikbaar stellen aan de waarnemend huisarts op de huisartsenpost.

Voor wie?

Alleen als de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kan de AVG deze gegevens beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt. Ook de apotheek van de cliënt kan zijn medicatiegegevens alleen delen met toestemming van de cliënt. Andere zorgverleners kunnen deze gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor de behandeling van de cliënt.

Meer over toestemming
 

Waarom?

Met de informatie die de AVG deelt via het Landelijk Schakelpunt, kunnen waarnemend artsen op de huisartsenpost goede, veilige en snelle zorg verlenen. Want dankzij deze informatie zijn zij op de hoogte van de actuele gezondheidssituatie van de patiënt. En dankzij de medicatiegegevens van de apotheek kan de AVG in de instelling medicatiebewaking uitvoeren. Dat is de winst van de digitale uitwisseling van medische gegevens: een hogere kwaliteit van zorg.
 

Wat?

De volgende zorgtoepassingen zijn relevant voor GZ-organisaties:

Hoe?

Zodra u bent aangesloten op het LSP en de juiste UZI-middelen heeft, kunt u aan de slag. U kunt gegevens van uw patiënten aanmelden (mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven). En u kunt gegevens van uw patiënt opvragen.

Meer over het gebruik van het LSP