Acceptatie

Nadat uw informatiesysteem door Nictiz is gekwalificeerd, dient het nog door VZVZ te worden geaccepteerd. Hiervoor doorloopt uw een acceptatietest. Hierin wordt onder andere gecontroleerd of de beveiligde verbinding correct werkt en of de interoperabiliteit over het Landelijk Schakelpunt volgens de eisen wordt geborgd.

Acceptatietest

Voor het doorlopen van de acceptatietest, vraagt u een testaansluiting aan via het Aanvraagformulier Testomgeving LSP. Met de testaansluiting maakt u gebruik van het VZVZ-testnetwerk en de simulatoren. Deze zijn exact hetzelfde ingericht als de productie-omgeving. In de testomgeving kunt u het berichtenverkeer testen tijdens de implementatie in uw software. U kunt bij het VZVZ Testteam terecht voor technische support.

Als u denkt dat uw applicatie voldoet aan de eisen voor het Landelijk Schakelpunt (GBZ-eisen), meldt u zich aan voor de acceptatietest bij het VZVZ Testteam.

De acceptatietest wordt uitgevoerd aan de hand van een acceptatietestscript. In het testscript staan alle technische en functionele eisen die voor uw applicatie relevant zijn. U kunt het testscript aanvragen bij het VZVZ Testteam.

Naar overzicht geaccepteerde XIS-applicaties

 

Heracceptatie

Door voortdurende innovaties wijzigen de GBZ-eisen soms. Dan is heracceptatie voor leveranciers noodzakelijk. De duur van de heracceptatie hangt mede af van de impact van de wijzigingen.
 

Wijzigingen in uw zorginformatiesysteem

U moet de heracceptatie ook doorlopen als wijzigingen in uw zorginformatiesysteem (mogelijk) ingrijpen op het koppelvlak met het Landelijk Schakelpunt. Zowel de impact op de keten als de impact op andere vlakken moeten zorgvuldig en kritisch geïnspecteerd worden vóórdat de gewijzigde versie van het zorginformatiesysteem in productie wordt genomen.

Om een goede inschatting te kunnen maken of de wijzigingen impact hebben op het Landelijk Schakelpunt en hoe groot deze impact zal zijn, levert u de volgende documenten aan bij het VZVZ Testteam:

 1. Een Eigen Verklaring inclusief release notes (verplicht)
   
 2. Bewijsstukken van de Eigen Controles (niet verplicht, wel gewenst):
 • Testscenario’s;
 • Testresultaten;
 • HL7v3 berichten;
 • Screenshots;
 • Schematische tekeningen;
 • Overige bestanden die aantonen dat de wijziging geen impact heeft op het koppelvlak.
   
 1. Een Risicoanalyse (indien van toepassing): een beschrijving van de (grootte van de) impact van de wijziging in de XIS-applicatie op de keten.

Het aanmelden van de wijziging bij het VZVZ Testteam moet zo snel mogelijk gebeuren (zo lang mogelijk voor het moment van inproductiename). Het CAB (Change Advisory Board) van VZVZ neemt de aangeleverde documenten nauwkeurig door en geeft een terugkoppeling.