Vergoedingen voor huisartsenpraktijken

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de LHV afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt. Afspraken over vergoedingen zijn vastgelegd in het Vergoedingenreglement. Op basis van dit reglement stelt VZVZ de vergoeding voor een individuele zorgaanbieder vast en betaalt deze uit. Uitsluitend aan dit reglement kunnen aanspraken en rechten worden ontleend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vergoedingen voor UZI-middelen en LSP-vergoedingen.

Onderstaand vindt u het geldende Vergoedingenreglement. De Corona-opt-ins komen niet voor vergoeding in aanmerking. In 2020 is hiervoor een Addendum op het Vergoedingenreglement opgesteld.

Vergoeding UZI-middelen

Om op het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken, heeft u UZI-middelen nodig. Huisartsenpraktijken komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten hiervan. We hebben alle voorwaarden voor u op een rij gezet in de factsheet Vergoeding UZI-middelen voor huisartsenpraktijken. De regeling voor vergoeding van UZI-middelen is verlengd voor 2022.

LSP-vergoedingen

De LSP-vergoedingsregeling is verlengd. Toestemmingen die zijn aangemeld tot 31 december 2022 komen in aanmerking voor de opt-in vergoeding en zijn van invloed op het normpercentage voor de structurele vergoeding. Om in aanmerking te komen voor de (her)aansluitvergoeding moet u zijn aangesloten op het LSP op uiterlijk 31 december 2022. Voor de vergoedingen gelden dezelfde tarieven als in 2021. Na de zomer volgt de evaluatie van de huidige regeling tegen de achtergrond van de ontwikkelingen van toestemmingsvoorziening Mitz.

De vergoedingsregeling stopt op termijn in deze vorm vanwege de introductie van de online toestemmingenvoorziening Mitz. De burger kan met deze voorziening zelf de toestemming regelen en vastleggen in een online portaal. De toestemming wordt dan niet meer door de huisartsenpraktijk vastgelegd in uw applicatie, maar door de burger in Mitz.

Een huisartsenpraktijk komt in aanmerking voor verschillende LSP-vergoedingen:

  1. Structurele vergoeding
    Als u bent aangesloten op het Landelijk Schakelpunt en het daadwerkelijk gebruikt, krijgt u jaarlijkse een tegemoetkoming. Dit is voor de kosten die u maakt voor de software voor uw aansluiting op het Landelijk Schakelpunt en de tijd en moeite die u daarin steekt.
  2. Opt-in vergoeding
    De opt-in vergoeding is een tegemoetkoming voor uw inspanning voor het vragen en registreren van de toestemming van de patiënt. De opt-in vergoeding is een variabel bedrag, gebaseerd op het aantal toestemmingen dat is aangemeld bij het Landelijk Schakelpunt. U ontvangt deze vergoeding eenmalig per toestemming.
  3. De aansluitvergoeding
    De aansluitvergoeding is een eenmalige vergoeding voor huisartsenpraktijken die als gevolg van een nieuwe praktijkstart of praktijkovername kosten maken voor de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt.
Tarieven

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op de vergoedingsafspraken 2020 en deze regeling loopt tot 31 december 2022.

1. Structurele vergoeding € 0,27 ingeschreven patiënt bij meer dan 25% opt-in
2a. Opt-in vergoeding € 0,89 per uniek aangemeld BSN
2b. Verhoogde opt-in vergoeding € 1,18 per uniek aangemeld BSN (NB. alleen bij een percentage van 35% of hoger en i.p.v. de opt-in vergoeding)
3. Eenmalige aansluitvergoeding € 1.862,- voor nieuwe praktijken;
€ 623,- bij heraansluiting bij praktijkovername

Alle details over LSP-vergoedingen, de bedragen waar u voor in aanmerking komt en de manier van uitbetalen, vindt u in de factsheet LSP-vergoedingen voor huisartsenpraktijken.

Herijking patiëntenaantallen

Voor het berekenen van de LSP-vergoedingen maakt VZVZ gebruik van het patiëntenaantal in uw praktijk. Ieder jaar toetsen wij de patiëntenaantallen van de huisartsenpraktijken die zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. In februari/maart krijgen huisartsenpraktijken per e-mail een verzoek om de patiëntenaantallen aan ons door te geven. Meer informatie vindt u in de factsheet Herijking patiëntenaantal huisartsenpraktijken.