Gegevens uitwisselen

Bij ketenzorg werkt de huisarts samen met andere zorgverleners. Welke zorgverleners de huisarts bij de behandeling betrekt, hangt af van de ziekte van de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en optometristen.

Medische gegevens delen

De huisarts en de andere zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg voor de patiënt met een chronische ziekte, moeten goed samenwerken in het behandelingstraject. Daarvoor is het belangrijk dat zij allemaal kunnen beschikken over de medische gegevens van de patiënt. Dan kennen zij de actuele gezondheidssituatie van de patiënt op het moment dat zij hem behandelen. Om elkaar goed op de hoogte te houden kunnen zij de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen. De ketenzorgverleners kunnen alleen die medische gegevens van de patiënt inzien, die zij nodig hebben voor hun deel van de behandeling.
 

Landelijk Schakelpunt

De huisarts en de andere zorgverleners die zijn betrokken bij de ketenzorg voor de patiënt, kunnen de benodigde medische gegevens met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar zij mogen dit alleen doen als de patiënt hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Die toestemming regelt de patiënt bij zijn huisarts.

Focustrajecten

Na twee succesvolle pilots bij Zorggroep Ketenzorg West-Friesland en Zorggroep Friesland is VZVZ gestart met de landelijke uitrol van Ketenzorg in focustrajecten. Hieraan zullen verschillende zorggroepen meedoen.

Tim Smits

Tim Smits

Projectcoördinator Ketenzorg