Privacy en veiligheid

Het Landelijk Schakelpunt is ontworpen voor veilige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders. Alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om optimale veiligheid en privacy te garanderen.

 

Om te beginnen vindt de gegevensuitwisseling plaats binnen een besloten netwerk dat los staat van het internet. Om gegevens beschikbaar te mogen stellen voor elektronische uitwisseling met andere zorgaanbieders is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig.

Om gebruik te maken van het Landelijk Schakelpunt kunnen alleen zorginformatiesystemen aansluiten die voldoen aan het programma van technische en organisatorische eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ).

Daarnaast moeten zorgverleners die inloggen bij het Landelijk Schakelpunt, zich eerst identificeren. Dat gebeurt met hun persoonlijke UZI-pas en bijbehorende pincode (identificatie). Niet alle medische gegevens zijn beschikbaar voor alle zorgverleners. Welke gegevens de zorgverlener kan inzien, hangt samen met zijn rol in het zorgproces (autorisatie).

Dankzij deze logging houdt het Landelijk Schakelpunt nauwkeurig bij welke zorgverlener op welk moment welke gegevenssoort heeft opgevraagd. De patiënt kan via zijn online overzicht (www.volgjezorg.nl) altijd controleren of opvragingen geslaagd zijn en gerechtvaardigd zijn geweest.

Om zijn privacy te beschermen kan de patiënt er voor kiezen om gegevens uit zijn huisartsdossier of medicatie-overzicht af te schermen voor het Landelijk Schakelpunt. In overleg met zijn zorgverlener kan hij besluiten bepaalde passages niet te delen met andere zorgverleners. Het afgeschermde gedeelte is dan voor hen niet zichtbaar.

En tenslotte voldoet de digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt bewezen aan de wet- en regelgeving op dit gebied: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de Wabpvz (Wet aanvullende bepalingen verwerking
persoonsgegevens in de zorg).

De factsheets geven een volledig overzicht van de wettelijke kaders waarbinnen de uitwisseling met behulp van het LSP plaatsvindt.