Gegevens uitwisselen

VVT-instellingen kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van cliënten raadplegen bij andere zorgverleners. De specialist Ouderengeneeskunde in de instelling kan de medicatiegegevens bij de apotheek van de cliënt inzien. Dat gaat om de medicijnen die aan de cliënt zijn verstrekt en gegevens over contra-indicaties en overgevoeligheden (CIO-gegevens).

Voor wie?

Alleen als de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kan de apotheek van de cliënt deze gegevens beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt. De specialist Ouderengeneeskunde binnen de VVT-instelling kan deze gegevens inzien, maar dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling van de cliënt.

Meer over toestemming
 

Waarom?

Met deze via het Landelijk Schakelpunt beschikbare gegevens kunnen specialisten Ouderengeneeskunde bij een VVT-instelling goede, veilige en snelle zorg verlenen. Want dankzij de medicatiegegevens kunnen zij medicatiebewaking uitvoeren. Dat is de winst van de digitale uitwisseling van medische gegevens: een hogere kwaliteit van zorg.
 

Hoe?

Zodra u bent aangesloten op het LSP en de juiste UZI-middelen heeft, kunt u aan de slag. U kunt gegevens van uw cliënten aanmelden (mits de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven). En u kunt gegevens van uw cliënt opvragen.

Meer over het gebruik van het LSP