Ketentesten (optioneel)

Een LSP-ketentest is een test waarbij wordt vastgesteld of de gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders via de AORTA-infrastructuur correct verloopt. Deze ketentesten kunnen zowel worden uitgevoerd door leveranciers van de verschillende zorginformatiesystemen als door zorgverleners die de betreffende zorginformatiesystemen gebruiken.

Er zijn drie soorten ketentesten:

  1. de XIS-ketentest (AORTAthon);
  2. de GBZ-ketentest op testomgeving;
  3. de GBZ-ketentest op productieomgeving.

XIS-ketentest

Bij een XIS-ketentest testen leveranciers (programmeurs en testers) van de op het Landelijk Schakelpunt aangesloten zorginformatiesystemen (XIS'en) of de verschillende systemen op de juiste manier zijn geïntegreerd. Hierbij wordt altijd gebruik gemaakt van de LSP-testomgeving. De bekendste vorm van de XIS-ketentest is de AORTAthon die minimaal twee keer per jaar door VZVZ wordt georganiseerd.

 

GBZ-ketentesten

Bij een GBZ-ketentest doorlopen zorgaanbieders (GBZ'en) verschillende zorgprocessen om te verifiëren dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt correct verloopt. Zorgaanbieders die beschikken over een acceptatie-omgeving (o.a. ziekenhuizen en GGZ-instellingen) mogen hiervoor gebruik maken van de LSP-testomgeving. Daarnaast mogen alle zorgaanbieders met hun productiesysteem, onder strikte condities een ketentest uitvoeren op de LSP-productieomgeving.

Hoewel het niet verplicht is om een ketentesten uit te voeren, wordt het wel sterk aangeraden om dit wel te doen. Dit voorkomt namelijk verstoringen in de praktijk en borgt zo de kwaliteit in de keten. Het VZVZ Testteam biedt desgewenst ondersteuning op locatie. Neem voor meer informatie of aanmelden voor en ketentest contact op met het VZVZ Ketentestteam.

Aanvraag fictief BSN

Een fictief BSN (fBSN) is net als een formeel BSN geregistreerd bij de SBV-Z. Om te zorgen dat een fictief BSN nooit aan een echte persoon wordt verbonden, staat de fBSN reeks als ‘niet-uitgegeven’ geregistreerd.

Er zijn twee blokken aan fictieve BSN’s te onderscheiden. De eerste loopt van 999900000 t/m 999912100 en de andere van 999990000 t/m 999990251. Alle BSN's in deze blokken voldoen aan de 11-proef. De combinatie Knolweg met de postcode 9999 XA, XX, ZA en ZZ vormen een uniek kenmerk.

De beheerder van een GBZ kan een (aantal) fBSN(‘s) opvragen bij het VZVZ Servicecentrum. Een fBSN wordt vervolgens in bruikleen verstrekt. Een beheerder of een zorgverlener kan in het GBZ een fictief dossier koppelen aan een fBSN. Het VZVZ Servicecentrum stelt zelf geen fictieve dossiers beschikbaar. Het VZVZ-testteam kan u mogelijk wel inzicht verschaffen in testdossiers die op ons verzoek door andere op het LSP aangesloten zorgverleners beschikbaar worden gesteld.
 

U kunt fBSN’s aanvragen met het aanvraagformulier fBSN. Voor het gebruik van fBSN zijn de voorwaarden Uitgifte en Gebruik van toepassing.