Deelnemen aan de AORTA-infrastructuur

Een zorgaanbieder kan alleen gebruikmaken van Landelijk Schakelpunt als hij voldoet aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ). Daarvoor moet zijn zorginformatiesysteem (XIS) gekwalificeerd en geaccepteerd zijn. Als softwareleverancier doorloopt u een aantal stappen om uw zorginformatiesysteem geschikt te maken voor het Landelijk Schakelpunt.

Het onderstaande stappenplan geldt voor alle standaarden, met uitzondering van de standaarden MP9, CiO en Lab2Zorg. Komt u voor een van deze drie standaarden? Meld u zich dan aan bij het Validatieloket van het programma Samen voor Medicatieoverdracht.

Stap 1: Kwalificatie

Voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens zijn informatiestandaarden ontwikkeld. In deze informatiestandaarden staat beschreven met welke berichtstructuur en volgens welke eisen informatie wordt uitgewisseld. Uw zorginformatiesysteem moet volgens deze standaarden worden gekwalificeerd door Nictiz.

Meer over kwalificatie

Stap 2: Acceptatie

Nadat uw informatiesysteem door Nictiz is gekwalificeerd, dient het nog door VZVZ te worden geaccepteerd. Hiervoor doorloopt uw een acceptatietest. Hierin wordt onder andere gecontroleerd of de beveiligde verbinding correct werkt en of de interoperabiliteit over het Landelijk Schakelpunt volgens de eisen wordt geborgd.

Meer over acceptatie

Stap 3: Ketentesten (optioneel, aanbevolen)

Een LSP-ketentest is een test waarbij wordt vastgesteld of de gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders via de AORTA-infrastructuur correct verloopt. Deze ketentesten kunnen zowel worden uitgevoerd door leveranciers van de verschillende zorginformatiesystemen als door zorgverleners die de betreffende zorginformatiesystemen gebruiken.

Meer over ketentesten