Gegevens uitwisselen en de GGZ

Als GGZ-zorgaanbieder kunt u via het LSP medicatiegegevens opvragen en gebruiken om veilig medicatie voor te schrijven aan uw cliënt. Ook kunt u gemakkelijke een digitaal recept versturen aan de apotheek van uw cliënt. Maar in bepaalde gevallen kunt u ook relevante ICA-gegevens aanmelden op het LSP, zodat andere zorgaanbieders deze gegevens kunnen opvragen. Allemaal vormen van gegevens uitwisselen. Wij geven u graag tips.

Gegevens opvragen

Alle op het LSP aangesloten zorgverleners kunnen gegevens opvragen. Maar niet iedere zorgverlener krijgt alles te zien.

U mag alleen medische gegevens van een cliënt opvragen als:

  • er sprake is van een behandelrelatie, en
  • het nodig is voor de behandeling van de cliënt.

U zoekt met het BSN van de cliënt naar beschikbare medische gegevens via uw zorginformatiesysteem dat is aangesloten op het LSP. Na een succesvolle bevraging van het LSP kunt u de beschikbare medische gegevens van de cliënt inzien (de gegevens blijven bij de bron).

GGZ-zorgaanbieders hebben alleen toegang tot de gegevens uit het medicatie-overzicht van de apotheek. Als u gegevens van een cliënt opvraagt, krijgt u alleen gegevens te zien van de zorgaanbieders waaraan de cliënt toestemming heeft gegeven. Daardoor mag u er nooit vanuit gaan dat de gegevens die u ziet volledig zijn en dient u deze altijd bij de cliënt te verifiëren.
 

Prefetching

Grotere zorgorganisaties gebruiken de mogelijkheid om in één keer, voor alle cliënten die een afspraak hebben, de medicatiegegevens op te vragen. Dit wordt ook wel batchgewijs opvragen / prefetching genoemd. Dit gebeurt geautomatiseerd en vaak op tijdstippen die voor de cliënt vreemd ogen (bijvoorbeeld ’s nachts).

Let op! Stel dat de batch aan het begin van de week wordt gedraaid en uw cliënt gaat tussen deze opvraging en zijn afspraak nog naar de apotheek, dan heeft u geen actueel medicatieoverzicht. Verifieer daarom altijd het overzicht met de cliënt.

NB. Niet ieder zorginformatiesysteem beschikt over deze functionaliteit. De dienst ‘Vereenvoudigd gebruik UZI-pas’ kan hier een goed alternatief voor zijn.
 

Geen of onvolledige informatie over de cliënt bekend?

Het kan voorkomen dat u gegevens van een cliënt opvraagt via het LSP en geen of onvolledige informatie krijgt. U ziet dit soms terug in foutmeldingen in uw zorginformatiesysteem. De oorzaken en mogelijke oplossingen leest u in onderstaande de factsheet Geen of onvolledige gegevens via het LSP.

Gegevens aanmelden

Bepaalde GGZ-zorginformatiesystemen bieden ook de mogelijkheid om gegevens aan te melden op het LSP. Het gaat dan om baxtergegevens en intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). U mag alleen gegevens aanmelden op het LSP met toestemming van de cliënt.

Meer over toestemming
 

Logging

In het LSP wordt bijgehouden welke zorgverleners wanneer gegevens hebben opgevraagd (of onder verantwoordelijkheid van wie). De cliënt kan hier via volgjezorg.nl inzage in krijgen via zijn Overzicht uitwisselingen en een notificatie krijgen wanneer zijn gegevens beschikbaar zijn gesteld of zijn opgevraagd.
 

Alles op een rijtje

Alle tips en aandachtspunten hebben wij voor samengevat in onderstaande factsheet.