LSP+ gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals en PGO

Een arts staat in de hal van een ziekenhuis

LSP+ is de dienst voor zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) koppelt met MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De patiënt vraagt via zijn PGO gegevens op. Deze vraag wordt door LSP+ aan het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder, die op het LSP is aangesloten, gesteld.

Samenwerkende partijen

Stichting MedMij

Stichting MedMij is verantwoordelijk voor het MedMij Afsprakenstelsel. VZVZ vervult met LSP+ de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) binnen het MedMij Afsprakenstelsel. VZVZ is hiermee deelnemer binnen het MedMijAafsprakenstelsel en heeft een Deelnemersovereenkomst Dienstverlener zorgaanbieder afgesloten met Stichting MedMij.

Stichting Legio

Stichting Legio geeft uitvoering aan de VIPP OPEN regeling. VZVZ werkt voor LSP+ samen met HIS-leveranciers en Stichting Legio om op de juiste wijze te voldoen aan de OPEN regeling.

Nictiz

VZVZ werkt actief samen met Nictiz om de koppeling en vertaling tussen de MedMij-standaarden en de AORTA-standaarden (waar LSP+ op gebaseerd is) goed mogelijk te maken.

PGO.nl

PGO.nl is een initiatief van de PGO-alliantie. Samen met allerlei organisaties maken zij PGO’s bekend in Nederland. Zodat straks iedereen die dat wil zijn of haar eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen, bekijken en delen.

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg

Wilt u aansluiten op LSP+?

Klik op de link hieronder voor documenten die relevant zijn voor uw aansluiting op LSP+.

Klik hier voor meer informatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Wilt u meer weten over LSP+ of hoe u op LSP+ kunt aansluiten? Neem dan contact op met Jacobine Wieggers.

Jacobine Wieggers

Jacobine Wieggers

Productmanager Jeugd en Patiënt