Gegevens uitwisselen

Apotheken kunnen via het Landelijk Schakelpunt medicatiegegevens van patiënten delen met andere zorgverleners. Dat gaat om de medicijnen die door de apotheek zijn verstrekt aan de patiënt en gegevens over zijn of haar contra-indicaties en overgevoeligheden (CiO-gegevens).

Voor wie?

Alleen als de patiënt u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kunt u deze gegevens delen met andere zorgverleners. Andere apotheken, de huisarts van de patiënt en medisch specialisten in ziekenhuizen of andere zorginstellingen kunnen deze gegevens raadplegen. Zij mogen dit alleen doen voor patiënten die zij in behandeling hebben.

Meer over toestemming
 

Waarom?

Met deze, via het Landelijk Schakelpunt, beschikbare gegevens kunnen de zorgverleners medicatiebewaking uitvoeren. Zo neemt door het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens de medicatieveiligheid voor de patiënt toe. En daar gaat het uiteindelijk om: veiligheid en hogere kwaliteit van zorg.

 

Wat?

De volgende zorgtoepassingen zijn relevant voor apotheken:
Functionaliteit Actualiteitscontrole en LSP Signaal

Actualiteitscontrole en LSP Signaal zijn twee functionaliteiten op het LSP die u in staat stellen op de hoogte te blijven van veranderingen in de medicatiegegevens van uw patiënt.

Met LSP Signaal neemt u een abonnement op een patiënt uit een risicogroep (denk bijvoorbeeld aan polyfarmaciepatiënten van 65 jaar en ouder). Ook patiënten die medicijnen in een baxterrol ontvangen, komen in aanmerking voor LSP Signaal.

De Actualiteitscontrole gebruikt u voor alle andere patiënten die medicatie komen halen. Deze patiënten behoren niet tot een risicogroep en hoeft u niet proactief te bewaken.

Hoe?

Zodra u bent aangesloten op het LSP en de juiste UZI-middelen heeft, kunt u aan de slag. U kunt gegevens van uw patiënten aanmelden (mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven). En u kunt gegevens van uw patiënt opvragen.

Meer over het gebruik van het LSP