Vooraankondiging medicatievoorschriften

Arts schrijft recept uit

Hoe werkt het?

Patiënt kiest apotheek

Als de arts in het ziekenhuis medicatie voorschrijft, kan de patiënt aangegeven bij welke apotheek hij de medicatie wil ophalen. Veel voorschrijfsystemen bieden de mogelijkheid om op een eenvoudige manier te kiezen tussen de ‘vaste’ apotheek van de patiënt en de poliklinische apotheek bij het ziekenhuis. Hierdoor kan de arts gemakkelijk het voorschrift via het Landelijk Schakelpunt naar de apotheek sturen.

In de apotheek

Het voorschrift komt bij de apotheek binnen in de receptenbuffer. De eerstelijnsapotheken zijn doorgaans gewend om te werken vanuit de receptenbuffer. Ook de huisartsrecepten, die via EDIFACT naar apotheken worden gestuurd, komen namelijk in de receptenbuffer binnen.

De poliklinische apotheek kan met de digitale ontvangst van de voorschriften het werkproces efficiënter maken. En het niet meer hoeven overtypen van recepten maakt de kans op fouten kleiner. Daarnaast verkleint deze manier van werken de wachttijd voor de patiënt.

Voor wie is dit beschikbaar?

Farmacie
Medisch-specialistische zorg
ICT-leveranciers
Geestelijke gezondheidszorg

Op zoek naar technische informatie?

Voor meer informatie over de technische eisen verwijzen we naar de relevante documentatie over de zorgtoepassing Medicatiegegevens (Mg). Hierin zit de documentatie voor de zorgtoepassing Vooraankondiging medicatievoorschriften verwerkt.

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Hoewel het ziekenhuis meestal het initiatief voor de implementatie neemt, mede ingegeven door de doelstelling in het landelijke VIPP-programma, is het belangrijk om het als een regioproject te benaderen. Het is cruciaal voor succes om de openbare en poliklinische apotheken vanaf het begin bij de implementatie te betrekken.

VZVZ biedt ondersteuning bij de implementatie. Onder andere door advisering van de projectleider(s), een implementatieplan, testmiddelen en het geven van presentaties voor de projectgroep en regionale apothekersverenigingen. Meer weten? Neem dan contact op met Irma Jongeneel.

Irma Jongeneel

Irma Jongeneel

Implementatieadviseur Acute Zorg & ziekenhuizen