Informatiekaarten Ketenzorg

In elk HIS werkt het doorverwijzen van patiënten en het delen van medische gegevens voor ketenzorg anders. Wilt u weten hoe dit in uw systeem werkt? Bekijk dan de onderstaande informatiekaart van uw systeem.

VZVZ is voor de inhoud van deze informatiekaarten afhankelijk van de informatie van de ICT-leverancier. Wijzigingen in de werking van de informatiesystemen als gevolg van updates en nieuwe releases kunnen ertoe leiden dat de informatie in deze kaarten niet geheel klopt. Hoewel VZVZ zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze informatiekaarten, kan VZVZ niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mocht u een fout constateren, laat het ons weten via communicatie@vzvz.nl.

Voor hulp met betrekking tot de werking van uw zorginformatiesysteem kunt u te allen tijde het beste contact opnemen met uw ICT-leverancier.