JGZ icoon

Jeugdgezondheidszorg

Als een kind verhuist naar een andere regio of naar school gaat in een andere regio, wordt zijn zorgdossier overgedragen aan de JGZ-organisatie in die regio. Soms is dat ook het geval als een kind vier jaar wordt. Hiervoor vraagt de JGZ toestemming aan de ouders en/of het kind zelf. Deze dossieroverdracht tussen JGZ-organisaties loopt via de beveiligde verbinding van het Landelijk Schakelpunt. Dit is veiliger en efficiënter dan per post of per e-mail.

Ook de uitwisseling van vaccinatiegegevens (in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma) tussen JGZ-organisaties en het RIVM verloopt via het Landelijk Schakelpunt. Hetzelfde geldt voor de opdracht voor de uitvoering van de hielprik (Hielprikscreening). Het RIVM coördineert deze preventieprogramma’s en zorgt voor het oproepen van de kinderen en de landelijke registratie via het Landelijk Schakelpunt.
Vaccinatie
De laatste ontwikkelingen

Verschillende partijen zijn actief binnen de JGZ-sector en bepalen de roadmap voor toekomstige ontwikkelingen. De JGZ-organisaties worden vertegenwoordigd door de koepels Actiz en GGD GHOR Nederland. Meer over deze ontwikkelingen leest u op de website van VZVZ.

Lees verder

Op zoek naar technische informatie?

Bent u een ICT-dienstverlener met JGZ-organisaties als klantgroep en wilt u het Landelijk Schakelpunt implementeren in uw systeem? Meer informatie hierover leest u op de pagina's voor ICT-dienstverleners.

Meer informatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor JGZ-organisaties op het LSP? Neem dan contact op met onze Productmanager Jeugd en kind.

Jacobine Wieggers

Jacobine Wieggers

Productmanager Jeugd en Patiënt