Uitfasering OZIS

Op termijn wordt de OZIS Ketenzorg standaard uitgefaseerd. OZIS faciliteerde jarenlang de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg aan patiënten met een chronische aandoening. Daarmee wordt ook de technische ondersteuning door leveranciers van de standaard beëindigd. Maar hiermee houdt de gegevensuitwisseling binnen ketenzorg niet op: de LSP-zorgtoepassing Ketenzorg biedt een alternatief.

VZVZ biedt de zorggroepen met Ketenzorg een systeem dat de continuïteit van gegevensuitwisseling op korte en lange termijn waarborgt. Voor nu wordt minimaal de bestaande functionaliteit die zij gebruiken met OZIS Ketenzorg, ondersteund: diabetes, CVRM, astma, COPD en ouderenzorg. Maar dankzij de flexibele bouwstenensystematiek achter Ketenzorg zullen nieuw te ontwikkelen functionaliteiten op termijn aanzienlijk sneller kunnen worden geïmplementeerd. Een belangrijk winstpunt voor leveranciers, zorggroepen, betrokken zorgverleners en vooral patiënten met een chronische aandoening.

Tegemoetkomingen

De overstap van OZIS Ketenzorg naar Ketenzorg op het LSP brengt kosten en inspanningen met zich mee. Om zorgverleners en zorggroepen hierin tegemoet te treden, zijn er verschillende tegemoetkomingen beschikbaar.

Meer over tegemoetkomingen