Oplossingen voor de GGZ

Een aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) biedt GGZ-zorgaanbieders oplossingen voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders en met cliënten. Op deze pagina presenteren wij u de oplossingen die op dit moment beschikbaar zijn voor de geestelijke gezondheidszorg.
Medicijnen

Medicatie verifiëren en voorschrijven

U wilt uw cliënt medicatie voorschrijven. Maar wat gebruikt uw cliënt al aan medicatie? En heeft uw cliënt bepaalde intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA)? U kunt dit uw cliënt simpelweg vragen. Maar krijgt u dan de juiste informatie boven tafel? Via het LSP kunt u snel een medicatieoverzicht en ICA-gegevens opvragen bij de apotheken waar uw cliënt een dossier heeft. Dit maakt het makkelijker om de medicatie bij uw cliënt te verifiëren.

Vervolgens kunt u medicatie voorschrijven en het recept alvast versturen naar de apotheek van de cliënt. Dit noemen wij de vooraankondiging. Zo kan de apotheek alvast voorbereidingen treffen als de cliënt de medicatie komt ophalen.

Wilt u aan de slag met de uitwisseling van medische gegevens? Sluit dan aan op het LSP.

Aansluiten op het LSP
 

Wilt u weten of uw zorginformatiesysteem geschikt is voor het LSP?

Lijst met geaccepteerde systemen

 

Gegevens delen met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van uw cliënt

Heeft uw cliënt ervoor gekozen om bepaalde gegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) te ontvangen? U kunt dan als zorgaanbieder deze gegevens uitwisselen met uw cliënt. Om dit technisch mogelijk te maken, moet uw zorginformatiesysteem voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel en in dat kader gebruikmaken van een zogenoemde DVZA (dienstverlener zorgaanbieder). VZVZ biedt LSP+ aan als DVZA. Hiermee kunt u op dit moment de Basisgegevens GGZ (BgGGZ) uitwisselen.

Wilt u aan de slag met de uitwisseling van medische gegevens met uw cliënt? Sluit dan aan op LSP+.

Aansluiten op LSP+

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aansluiten op het LSP en de mogelijkheden voor uw GGZ-organisatie? Neem contact op met een adviseur in uw regio.

Contact met een Adviseur