Aanvullende diensten voor de GGZ

Als u eenmaal op het AORTA-afsprakenstelsel en daarmee op het LSP bent aangesloten, heeft u de mogelijkheid aanvullende diensten te gebruiken. U wilt bijvoorbeeld aan de slag met het uitwisselen van medische gegevens met uw cliënten. Of u wilt het gebruik van de UZI-pas binnen uw zorgorganisatie versimpelen.

LSP+

Om medische gegevens tussen zorgaanbieder en cliënt uit te kunnen wisselen, moet worden voldaan aan het MedMij Afsprakenstelsel. Uw zorginformatiesysteem is daarvoor aangesloten op een DVZA (dienstverlener zorgaanbieder). De DVZA ontsluit de gegevens naar de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van een clënt. Andersom kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.

Meer over LSP+

Vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas

Zorgverleners die met het LSP werken, loggen in met een UZI-pas voor de identificatie en authenticatie van zichzelf en hun zorginformatiesysteem. Alleen dan kunnen zij gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Maar binnen sommige zorgprocessen is gebleken dat het opvragen van medische gegevens met behulp van de UZI-pas belemmerend werkt: het kost extra tijd en het is kostbaar, omdat elke zorgverlener die gegevens wil raadplegen via het LSP, een UZI-pas moet aanschaffen. Daarnaast worden in de zorg steeds vaker mobiele apparaten ('handhelds') ingezet, die niet kunnen werken met een UZI-pas. Om de werkprocessen beter te ondersteunen en om potentiële beveiligingsrisico's te voorkomen, heeft VZVZ het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas geïntroduceerd. Deze oplossing maakt het gebruik van de UZI-pas bij het werken met het LSP, een stuk eenvoudiger.

Meer over het vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas

Ketentest op voor vrijgevestigde psychiater

Het doel van deze ketentest is aantonen dat de gegevensuitwisseling tussen u en de verschillende zorgaanbieders (o.a. apotheken, ziekenhuizen) via het LSP correct verloopt. Na een succesvolle ketentest kunt u met een gerust hart gegevens gaan uitwisselen met andere
zorgaanbieders op de productieomgeving.

Meer over de ketentest op voor vrijgevestigde psychiater

Ketentest op voor instellingen

Een LSP-ketentest is een test waarbij wordt vastgesteld of de gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders via de AORTA-infrastructuur correct verloopt. Deze ketentesten kunnen zowel worden uitgevoerd door leveranciers van de verschillende zorginformatiesystemen als door zorgverleners die de betreffende zorginformatiesystemen gebruiken.

Meer over de ketentest voor instellingen