Toestemming bij medisch-specialistische zorg

U kunt pas gegevens van een patiënt via het Landelijk Schakelpunt opvragen als de patiënt zijn huisarts en apotheken daar toestemming voor heeft gegeven. Dit noemen we opt-in. Een rechtsgeldige opt-in voldoet aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toestemming vragen voor andere zorgverleners

Het kan voorkomen dat u de gegevens van een patiënt wilt opvragen en geen of onvolledige gegevens krijgt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Veelal heeft de patiënt nog geen toestemming geregeld bij zijn huisarts en/of apotheken. U kunt de patiënt hier dan op wijzen, door hem de voorlichtingsfolder van Volgjezorg te overhandigen. Hierin zit een toestemmingsformulier dat hij ter plekke kan invullen.

Meer informatie
 

Uitwisseling van medische gegevens via verschillende systemen

Steeds meer instellingen gaan aan de slag met het vragen van toestemming voor verschillende uitwisselingsvormen van medische gegevens. Naast het Landelijk Schakelpunt bijvoorbeeld ook voor XDS-systemen en portalen. Dan is het handig als u met één folder en formulier alles kunt regelen.

Meer informatie