Toestemming in de VVT

U bent als VVT-organisatie aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Uw zorginformatiesysteem kan de verstrekte medicatie beschikbaar stellen op het LSP. Dan moet de cliënt daar wel toestemming voor geven. Dit noemen we opt-in. Lees hieronder meer hoe u toestemming kunt vragen en vastleggen.

De patiënt informeren

Als u de cliënt toestemming vraagt voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt, moet de cliënt precies weten waar hij toestemming voor geeft. Daarom bent u verplicht de cliënt vooraf de speciale voorlichtingsfolder van Volgjezorg te overhandigen. Zie hiervoor de overzichtspagina met informatiematerialen.

Speciale folderversie voor instellingszorg

NB: Deze folderversie is speciaal bedoeld voor cliënten die gebruikmaken van zorg in een organisatie of thuis, en / of eventuele mantelzorgers, voogden en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De folder bevat een formulier dat uitgescheurd kan worden. Deze folder is een aangepaste versie van de 'reguliere' Volgjezorg-folder.

 

Als u het voorlichtingsmateriaal van VZVZ gebruikt, weet u zeker dat u voldoet aan alle eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt het voorlichtingsmateriaal van VZVZ gratis bestellen in de webshop.

NAAR ALLE MATERIALEN

Voorkant Volgjezorg-folder

Toestemming vragen voor andere zorgverleners

Het kan voorkomen dat u de gegevens van een cliënt wilt opvragen en geen of onvolledige gegevens krijgt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Veelal heeft de cliënt nog geen toestemming geregeld bij AL zijn apotheken. U kunt de cliënt hier dan op wijzen, door hem de voorlichtingsfolder van Volgjezorg te overhandigen. Hierin zit een toestemmingsformulier dat hij ter plekke kan invullen.

De cliënt kan dit vervolgens zelf bij de betreffende zorgverlener inleveren. Maar u kunt het toestemmingsformulier ook namens de cliënt naar de betreffende zorgverlener sturen. Dit kunt u pas doen als u van tevoren goede afspraken heeft gemaakt met de andere zorgverlener. Over de te volgen procedure, hoe en binnen welke termijn u elkaar informeert over toestemmingen en over het doorgeven van ingevulde formulieren.

Wij adviseren u ingevulde formulieren in te scannen en via een beveiligde verbinding te versturen aan de andere zorgverlener (voorkeursmethode).

Verstuurt u ingevulde formulieren per post of per koerier naar uw collega-zorgverlener(s)? Hou dan zelf een kopie.

De Volgjezorg-voorlichtingsfolder kunt u gratis bestellen via onze webshop.

Naar de webshop

Informatie in andere talen

De 'reguliere' voorlichtingsfolder en het toestemmingsformulier is, naast in het Nederlands, ook beschikbaar in verschillende talen. Via de pagina 'Materialen' kunt u alle taalversies downloaden. Ook vindt u daar een overzicht van andere voorlichtingsmaterialen.

NAAR ALLE MATERIALEN