Toestemming in de VVT

U kunt pas gegevens van een cliënt via het Landelijk Schakelpunt opvragen als de cliënt zijn apotheken daar toestemming voor heeft gegeven. Dit noemen we opt-in. Een rechtsgeldige opt-in voldoet aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voorkant Volgjezorg-folder

Toestemming vragen voor andere zorgverleners

Het kan voorkomen dat u de gegevens van een cliënt wilt opvragen en geen of onvolledige gegevens krijgt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Veelal heeft de cliënt nog geen toestemming geregeld bij AL zijn apotheken. U kunt de cliënt hier dan op wijzen, door hem de voorlichtingsfolder van Volgjezorg te overhandigen. Hierin zit een toestemmingsformulier dat hij ter plekke kan invullen.

De cliënt kan dit vervolgens zelf bij de betreffende zorgverlener inleveren. Maar u kunt het toestemmingsformulier ook namens de cliënt naar de betreffende zorgverlener sturen. Dit kunt u pas doen als u van tevoren goede afspraken heeft gemaakt met de andere zorgverlener. Over de te volgen procedure, hoe en binnen welke termijn u elkaar informeert over toestemmingen en over het doorgeven van ingevulde formulieren.

Wij adviseren u ingevulde formulieren in te scannen en via een beveiligde verbinding te versturen aan de andere zorgverlener (voorkeursmethode).

Verstuurt u ingevulde formulieren per post of per koerier naar uw collega-zorgverlener(s)? Hou dan zelf een kopie.

De Volgjezorg-voorlichtingsfolder kunt u gratis bestellen via onze webshop.

Naar de webshop

Informatie in andere talen

De voorlichtingsfolder en het toestemmingsformulier is, naast in het Nederlands, ook beschikbaar in verschillende talen. Via de pagina 'Materialen' kunt u alle taalversies downloaden. Ook vindt u daar een overzicht van andere voorlichtingsmaterialen.

NAAR ALLE MATERIALEN