Ketensamenwerking

Het uitwisselen van medische gegevens verloopt via een keten waarin alle partijen afhankelijk zijn van elkaar en moeten samenwerken om dit proces succesvol te laten verlopen.

VZVZ heeft daarom een visie op ketensamenwerking ontwikkeld. Ketensamenwerking beschrijft de noodzakelijke organisatorische koppeling tussen beheerorganisaties in de keten, die elk een deel van de keten beheren, om een ketenbreed overzicht te krijgen. Deze keten noemt VZVZ de AORTA.

Een goede ketensamenwerking heeft belangrijke voordelen:

  • Hoge beschikbaarheid van de keten, zodat zorg wanneer nodig geleverd kan worden aan elke patiënt;
  • Hoge betrouwbaarheid van de keten, zodat de juiste zorg geleverd kan worden aan elke patiënt;
  • Bij een ketenbrede, gezamenlijke aanpak neemt de impact van verstoringen af (waardoor de beschikbaarheid stijgt);
  • Bij een ketenbrede, gezamenlijke aanpak neemt het leereffect toe en kunnen herhaaldelijke verstoringen sneller opgelost worden (waardoor de beschikbaarheid stijgt);
  • Beheertaken worden gedeeld met collegabeheerders, waardoor de benodigde capaciteit van de individuele beheerorganisaties kleiner wordt.
     
LSP-keten

Goed Beheerd Zorgsysteem

Een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) is het geheel van alle hardware, software, processen en organisatieonderdelen die nodig zijn om een zorgsysteem aan te bieden waarmee de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie, die met het zorgsysteem wordt verstrekt, kan worden gegarandeerd. Alleen systemen die voldoen aan de eisen van het GBZ mogen gegevens uitwisselen via het LSP. Eén van deze eisen is het inrichten van GBZ-beheer.

Meer over GBZ-beheer

 

Goed Beheerd Zorgnetwerk

Om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken, moeten de Goed Beheerde Zorginformatiesystemen (zorginformatiesystemen binnen een GBZ) van zorgaanbieders worden aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Die aansluiting vindt plaats via Goed Beheerde Zorgnetwerken (GZN'en). Een GZN is een netwerkleverancier die een beveiligde verbinding aanbiedt tussen het GBZ van de zorgaanbieder en het Landelijk Schakelpunt.

Meer over GZN'en