Het LSP gebruiken

Zodra u de juiste UZI-middelen tot uw beschikking heeft en eventuele mandaten heeft ingesteld, kunt u aan de slag met het LSP. U kunt gegevens van uw patiënt dan opvragen.

UZI-middelen en mandateren

Om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken heeft u UZI-middelen nodig:

  • Een UZI-servercertificaat dat zorgt voor de identificatie van uw systeem
  • Een UZI-zorgverlenerpas of een UZI-medewerkerpas op naam waarmee u zich identificeert bij het LSP

Deze UZI-middelen zijn te bestellen bij het UZI-register.

VZVZ vergoedt de kosten voor UZI-middelen voor apotheken die zijn aangesloten op het LSP. Meer informatie vindt u bij Vergoedingen.

Tevens heeft u een smartcard-lezer nodig om met uw UZI-pas in te loggen op het LSP. Deze kunt u bij een willekeurige web(winkel) aanschaffen.

Mandateren

Alleen BIG-geregistreerde zorgverleners met een UZI-zorgverlenerpas kunnen gebruikmaken van het Landelijk Schakelpunt. In de praktijk wilt u het opvragen van gegevens misschien delegeren aan bijvoorbeeld de triagist(e). Dan kunt u de triagist(e) mandateren om onder uw verantwoordelijkheid gegevens bij het Landelijk Schakelpunt aan te melden of op te vragen. Voorwaarde is dat de triagist(e) een UZI-medewerkerpas op naam heeft.

Gegevens opvragen

Alle op het LSP aangesloten zorgverleners kunnen gegevens opvragen. Maar niet iedere zorgverlener krijgt alles te zien. Wie welke gegevens kan opvragen, leest u hier.

Voorwaarden

U mag alleen medische gegevens van een patiënt opvragen als:

  • er sprake is van een behandelrelatie, en
  • het nodig is voor de behandeling van de patiënt.

In het LSP wordt bijgehouden welke zorgverleners wanneer gegevens hebben opgevraagd (of onder verantwoordelijkheid van wie). De patiënt kan hier via volgjezorg.nl inzage in krijgen via zijn Overzicht uitwisselingen en een notificatie krijgen wanneer zijn gegevens beschikbaar zijn gesteld of zijn opgevraagd.

Geen of onvolledige informatie over de patiënt bekend?

Het kan voorkomen dat u gegevens van een patiënt opvraagt via het LSP en geen of onvolledige informatie krijgt. U ziet dit soms terug in foutmeldingen in uw zorginformatiesysteem. De oorzaken en mogelijke oplossingen leest u in onderstaande de factsheet Geen of onvolledige gegevens via het LSP.