Toestemming in de gehandicaptenzorg

U kunt pas medische gegevens van een cliënt beschikbaar stellen aan andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt als de cliënt u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit heet opt-in. Een rechtsgeldige opt-in voldoet aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De patiënt informeren

Als u de cliënt toestemming vraagt voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt, moet de cliënt precies weten waar hij toestemming voor geeft.Daarom bent u verplicht de cliënt vooraf de speciale voorlichtingsfolder van Volgjezorg te overhandigen. Zie hiervoor de overzichtspagina met informatiematerialen.

Speciale folderversie voor instellingszorg

NB: Deze folderversie is speciaal bedoeld voor cliënten die gebruikmaken van zorg in een organisatie of thuis, en / of eventuele mantelzorgers, voogden en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De folder bevat een formulier dat uitgescheurd kan worden. Deze folder is een aangepaste versie van de 'reguliere' Volgjezorg-folder.

 

Als u het voorlichtingsmateriaal van VZVZ gebruikt, weet u zeker dat u voldoet aan alle eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt het voorlichtingsmateriaal van VZVZ gratis bestellen in de webshop.

NAAR ALLE MATERIALEN

De cliënt om toestemming vragen

Als u de cliënt heeft geïnformeerd, kunt u hem om toestemming vragen. Dit kunt u op twee manieren doen:

  1. mondeling;
  2. schriftelijk met een volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier voor wilsbekwame of wilsonbekwame cliënten.

In het ZIP-bestand met enkelvoudige formulieren vindt u ook de formulieren voor wettelijke vertegenwoordiging of cliënten in een instelling.

Kinderen om toestemming vragen

In geval van wilsbekwame cliënten gelden voor het vragen van toestemming voor kinderen de volgende regels:

  • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming geeft;
  • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel de ouder of voogd als het kind zelf toestemming;
  • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Bij het verspringen van de leeftijdsgrenzen hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. De eerder gegeven toestemming blijft rechtsgeldig. Wij adviseren wel dat het kind vanaf 12 jaar wordt geïnformeerd over de gegeven toestemming en zijn recht om iets aan de toestemming te veranderen.

Alle gedetailleerde informatie over de toestemmingsprocedure vindt u in de factsheet Toestemming vragen en verwerken.

Informatie in andere talen

De 'reguliere' Volgjezorg-folder en het toestemmingsformulier is, naast in het Nederlands, ook beschikbaar in verschillende talen. Via de pagina 'Materialen' kunt u alle taalversies downloaden. Ook vindt u daar een overzicht van andere voorlichtingsmaterialen.

NAAR ALLE MATERIALEN